Open navigation menu

Over FOS Open Scouting

FOS Open Scouting, dat is 55 eenheden en meer dan 10.000 leden, verspreid over Vlaanderen en Brussel! Fossers zijn speelvogels, ontdekkingsreizigers, kennismakers en avonturiers.

FIERE FOSSER, ECHTE SCOUT!

Een duidelijke slogan die twee zaken vertelt: wij zijn echte scouts, daar bestaat geen twijfel over. Tegelijk zijn we fier op onze kleinere, maar zeer sterke beweging. We weten waar onze sterktes liggen. FOS Open Scouting, dat is avontuur, spelen, ontmoeten, groeien en engageren.

SPELEN

 • We zijn een jeugdbeweging
 • We maken graag plezier en doen dat in een veilige omgeving
 • We smeden vriendschappen voor het leven
 • Spelen doen we altijd in groep
 • We zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod

GROEIEN

 • We zorgen voor een stimulerende leeromgeving waarin kinderen zorgeloos kunnen groeien
 • We leren door vooral te doen en te experimenteren, met vallen en opstaan
 • Onder begeleiding en met hulp van leeftijdsgenoten groeien we samen

ENGAGEREN

 • We dragen actief en op een positieve manier bij aan de groep en de samenleving
 • FOS Open Scouting bouwt mee aan een betere wereld
 • Een betere wereld is ook een duurzame wereld
 • Onze eenheden zijn zelfsturend

ONTMOETEN

 • We zien onze diverse samenleving als een meerwaarde
 • We kiezen voor een gemengde en inclusieve werking
 • We gaan actief op zoek naar ontmoeting binnen en buiten de groep
 • Onze beweging start niet vanuit een religieuze overtuiging
 • Iedereen is gelijkwaardig, dat is ons belangrijkste uitgangspunt

AVONTUUR

 • Wij zijn echte scouts en maken gebruik van de scoutsmethode
 • De natuur is onze favoriete speelomgeving
 • We houden van technieken

Overtuigd?

Lees hieronder meer over FOS Open Scouting of kies er meteen voor om lid te worden.

Word lid

Beleidsnota

Met FOS Open Scouting schrijven we elke vijf jaar een beleidsnota waarin we een aantal strategische doelstellingen formuleren. Deze geven onze organisatie richting.

Meer info

Uniformregels

Hoe ziet ons uniform eruit? Welke regels bestaan er? En waar hang ik welke badge?

Meer info

Statuten & Algemeen Reglement

Om een organisatie goed te laten draaien zijn enkele afspraken nodig. Deze vinden we in onze statuten en in het algemeen reglement.

Meer info

Algemene Vergadering

Elk jaar roepen we minstens tweemaal een Algemene Vergadering bijeen. De AV is een belangrijk inspraakorgaan. Het is hét hoogste beslissingsorgaan van FOS Open Scouting.

Meer info

Federaal Bestuur

Elke vzw moet op zijn minst een algemene vergadering hebben, en een bestuursorgaan. De AV stuurt het beleid en het bestuursorgaan zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd en staat in voor de dagelijkse werking. Zo gaat dat in elke vzw, dus ook bij FOS Open Scouting. Ons bestuursorgaan noemen we het Federaal Bestuur.

Meer info

Visie op alcohol, drugs en tabak

Scouting is kicken, zonder alcohol, drugs of tabak! Maar hoe vertalen we dat in een beleid? Lees het hier!

Meer info

Visie Diversiteit

FOS Open Scouting wil meerwaarde halen uit de superdiverse samenleving. Wat dat precies betekent lees je hier.

Meer info

Visie racisme & discriminatie

Racisme hoort niet thuis in de maatschappij en dus ook niet binnen scouting. FOS Open Scouting is lid van het Netwerk Antiracisme en – Discriminatie. Samen met enkele andere jeugdwerkorganisaties stelden we een actieplan en visietekst op.

Meer info

Meer over FOS Open Scouting

De missie en visie van FOS Open Scouting

#Wij zijn FOS Open Scouting

De missie en visie van FOS Open Scouting vertellen waar we voor staan. De missie omschrijft de…

De geschiedenis van FOS Open Scouting

#Wij zijn FOS Open Scouting

Deze tekst vertelt een beknopte geschiedenis van FOS Open Scouting. We hebben geprobeerd zo…

Groeidomeinen

#Wij zijn FOS Open Scouting

Elke scout is uniek en dat willen we ook zo houden. We stimuleren onze leden om zich te ontplooien.…

Ben je geholpen met deze informatie?