Open navigation menu

Vrijwilligersbeleid

De eindverantwoordelijkheid van onze werking ligt bij de jongeren zelf. Helemaal in lijn met ons motto ‘voor en door de jeugd’. Vrijwillig enthousiasme vormt de basis van onze organisatie. We zijn een vrijwilligersbeweging in hart en nieren.

Vrijwilligerswerk als basis

FOS Open Scouting dat is vrijwilligers. De organisatie is historisch gezien gegroeid uit vrijwilligersengagement. Vrijwilligers hebben voeling met wat er leeft bij de eenheden, ze hebben een boeiend netwerk, beschikken over unieke kwaliteiten en dragen mee het imago van de organisatie uit. Ze stellen ook mee het beleid op en bepalen zelf de identiteit van de beweging!

De meerwaarde van vrijwilligerswerk

Het zijn de vrijwilligers die een frisse wind doen waaien door onze organisatie. Ze laten onze organisatie verder groeien, maar de organisatie wil ook hen helpen groeien. Wij willen vrijwilligers versterken. Binnen een zelfgekozen engagement krijgen vrijwilligers de kans zich te ontplooien. Het verhoogt hun kans op de arbeidsmarkt, je kan een netwerk uitbouwen en je haalt er ongelooflijk veel waardering uit!

Wat?

Van het ontwikkelen en geven van vormingen en workshops tot het ondersteunen van eenheden. Van het opzetten van campagnes tot het uitwerken van FOS-tools of het organiseren van een startweekend voor leiding. Bij FOS Nationaal vind je een verscheidenheid aan engagementen terug. FOS Open Scouting voorziet een engagement op maat. Vrijwilligers hebben een enorme toegevoegde waarde voor de organisatie door hun talenten, engagementen, betrokkenheid en meningen.

Daarom zetten we in op een vrijwilligersbeleid dat 2 doelen nastreeft:

 1. We laten elke vrijwilliger groeien.
 2. We willen dat elke vrijwilliger zich goed voelt.

Het startpunt van een engagement ligt bij de competenties, talenten en behoeften van de vrijwilliger. We werven vrijwilligers op basis van hun interesses en zoeken een gepast engagement op maat. We zien vrijwilligers als eigenaar van hun eigen groeiproces. Nationaal Vrijwilligers groeien, net als leden en leiding, binnen de groeidomeinen van FOS Open Scouting.

Het beleid

Het vrijwilligersbeleid van FOS Open Scouting biedt een houvast voor iedereen die een engagement aangaat binnen onze beweging. Of dat nu als vrijwilliger, stafmedewerker of bestuurder is. Het vrijwilligersbeleid omschrijft de rol, de plaats en omkadering van vrijwilligers binnen de organisatie.

Een vrijwilligersengagement bestaat uit een aantal fases. Dit vatten we samen in een cyclisch model. De cyclus is tijdsonafhankelijk. Die geldt dus voor eenmalige en langdurige engagementen. Deze fases vormen vooral een hulpmiddel om het proces en de ontwikkeling van de vrijwilliger te structureren. Pijlen tussen verschillende fases duiden bewegingen aan.

De verschillende fases

 1. Elk engagement start met een verbinding tussen de behoeftes van de organisatie en het individu. In de eerste fase werven en oriënteren, worden vrijwilligers gezocht, aangesproken en op weg gezet naar een gepast engagement binnen FOS Open Scouting.
 2. In fase twee onthalen, hebben vrijwilligers beslist welk engagement ze opnemen. De vrijwilliger krijgt nu alle informatie om dit engagement in te vullen. Vrijwilligers worden verwelkomd in de nationale structuur, werkgroep of projectgroep.
 3. Fase drie begeleiden, is de langste fase. Het grootste deel van ontwikkeling en ontplooiing van de vrijwilliger vinden we hier terug in de vorm van opleiding en coaching. Opvolging en persoonlijke groei krijgen ook een plaats in deze fase.
 4. Fase vier evalueren en heroriënteren, is de reflectiefase. De vrijwilliger staat stil bij het eigen engagement, rol en output van projecten. Wanneer een engagement ten einde loopt of wanneer de vrijwilliger en het engagement niet langer matchen, kan de vrijwilliger van engagement veranderen. We willen vrijwilligers actief stimuleren om het juiste engagement aan te gaan en met hen die zoektocht en keuze maken.
 5. In fase vijf afronden, neemt de vrijwilliger geen structureel engagement meer op. We voorzien een exitgesprek en een cadeautje.

De organisatiestructuur van FOS Nationaal

Deze vrijwilligers staan in voor de ondersteuning van onze lokale eenheden.

Nationaal Vrijwilligers kunnen een engagement opnemen in één of meerdere project- of werkgroepen, de BAR of het Federaal Bestuur.

 • Projectgroepen hebben een duidelijk start – en eindpunt, een duidelijk doel, concrete deadlines en resultaatgerichte werkwijze. Voor de oproep van elk project wordt een openbare projectoproep gelanceerd. Zo geven we aan gelijk wie de kans om op een laagdrempelige manier in te stappen in een afgebakend en helder engagement.
 • Werkgroepen voeden en vertalen het beleid. Het thema van een werkgroep heeft gewicht in de beleidsnota. Een werkgroep komt periodiek samen.
 • De BAR heeft 3 kernopdrachten. Ze stippelen het pedagogisch beleid uit. Ze volgen de werk – en projectgroepen op en beheren het pedagogisch budget van FOS Open Scouting.
 • Het Federaal Bestuur leidt de organisatie op strategisch niveau. Ze staat in voor de beheersmatige kant van de organisatie: personeelsbeleid, financieel beleid, organisatie van de Algemene Vergadering,...

Nationaal Vrijwilligers die stoppen stimuleren we om lid te worden van de Nationale STAM. Deze mensen blijven vanop afstand een zekere mate van betrokkenheid bij de beweging tonen.

Vrijwilligersvacatures

De nationale werking van FOS Open Scouting is altijd bezig. We willen ontzettend veel doen en zijn dus altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Je kan alle projectoproepen en werkgroepen terugvinden op deze site.

Neem hier een kijkje

Heb je vragen?

Mauro - Stafmedewerker Eenheidsondersteuning & betrokkenheid

Contactpersoon

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80