Open navigation menu

Aan Zet

Ons jaarthema maakt het duidelijk: komend scoutsjaar zijn wij aan zet! Voor een echte stap richting een betere wereld.

Dit jaar zijn wij aan zet!

Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Ze zijn het kostbaarste goed dat onze samenleving bezit. Net daarom zouden zij een veel luidere stem moeten krijgen om zo hun stempel op de maatschappij te kunnen drukken. De laatste jaren merken we jammer genoeg steeds vaker dat dit niet het geval is. Speelruimte en open ruimte verdwijnen, er wordt getwijfeld aan de inzet van jongeren, er is minder ondersteuning en begrip …

Dit jaar zetten we de verandering in. Vorig scoutsjaar zette FOS Open Scouting al volop in op inspraak binnen de eigen scoutsbeweging, maar dit jaar gaan we verder. We breken de muren open en trekken naar buiten. We blijven kinderen en jongeren uitdagen om van zich te laten horen en roepen opnieuw elk bestuursniveau op om te luisteren naar diezelfde kinderen en jongeren. Nu we opgewarmd zijn, geven we de aanzet om een stap verder te gaan. Enkel je stem laten horen is niet genoeg, je moet deze ook kracht durven bijzetten. Dit jaar wil FOS Open Scouting tonen dat jongeren aan zet zijn en zetten we iedereen aan tot actie.

FOS Open Scouting blijft steeds ontmoeting stimuleren en moedigt kinderen en jongeren aan in dialoog te treden met elkaar en hun omgeving. Tegelijkertijd zetten we meer dan ooit in op actief burgerschap en sporen we jongeren aan om niet enkel te praten, maar ook te doen. Zet die eerste stap naar een betere wereld met kleine of grotere projecten en acties.

Elke jongere kan op hun eigen manier en naar eigen engagement, klein of groot, een verschil maken. Door actie te nemen, bouwen we samen aan een toekomst waarin ieder hun plek heeft en ieder zichzelf kan zijn, zonder zorgen. Niet enkel op vlak van gelijkheid, maar ook op andere belangrijke thema’s zoals (mentale) gezondheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en zorg voor het klimaat kan door in actie te komen broodnodige vooruitgang geboekt worden.

2024 vormt daarin een uitzonderlijke kans. Het wordt hét verkiezingsjaar bij uitstek. Er zijn niet enkel verkiezingen op alle niveaus, maar heel wat jongeren krijgen ook voor het eerst de kans om hun stempel op het beleid te drukken. Net daarom is het belangrijker dan ooit dat jongeren actie ondernemen en tonen hoe ze de toekomst willen zien. FOS Open Scouting wil daarin de aanzet geven. We willen de jeugd in beweging krijgen, kinderen en jongeren tonen dat zij aan zet zijn en aanmoedigen om op te komen voor hun plaats in de samenleving. De belangrijke plaats van jongeren aan de beleidstafel moet erkend en mag niet geminimaliseerd worden. We laten onze jongeren niet schaakmat zetten. We zoeken volop naar mogelijkheden om overal waar het kan op tafel te kloppen en een plaats voor jongeren te eisen. Dit kan onder begeleiding, maar we geloven ook dat de jongeren van nu sterk, zelfstandig en mondig genoeg zijn om hun dromen in realiteit om te zetten. Ons jaarthema is enkel de aanzet, de inzet van de jongeren de uitkomst!

De badge

Hang het jaarthemakenteken op je uniform

Naar de FOS-Shop

Vragen of opmerkingen?

Daan - Stafmedewerker Communicatie & ICT

Contactpersoon

Aan de slag met het jaarthema!

Fossers aan zet! Maar waar, hoe en wanneer?

#Wij zijn FOS Open Scouting

In scoutsjaar 23-24 zijn kinderen en jongeren aan zet. Met het jaarthema geven we de aanzet aan…

Jaarthema: Aan Zet

#Wij zijn FOS Open Scouting

Ons jaarthema maakt het duidelijk: komend scoutsjaar zijn wij aan zet! Voor een echte stap richting…

Hoe organiseer je een ledenraad?

#Leiding geven

Als leiding krijg je vaak inspraak binnen je eenheid, maar ook de mening van je leden is…

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80