Open navigation menu

Onkosten indienen

Maak je als Nationaal Vrijwilliger bij FOS Open Scouting kosten? Dan krijg je die natuurlijk terugbetaald.

Welke kosten?

  • Verplaatsingskosten: Verplaatsingen met het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Voor verplaatsingen met de wagen krijg je een kilometervergoeding (€0,22/km). Als je carpoolt, ligt de vergoeding voor de chauffeur net iets hoger (€0,26/km).
  • Overige kosten: Andere kosten die je maakt voor een activiteit of vergadering worden volledig terugbetaald. Koop je bijvoorbeeld knutselmateriaal, hapjes, ... Deze kosten worden terugbetaald als de aankoop vooraf besproken werd binnen je vrijwilligersgroep en met je themaverantwoordelijke.
  • Een deel van de kosten voor maaltijden die je nuttigt tijdens een werkdag (max. 12 euro pp) of een bedankingsetentje (max. 30 euro pp) worden ook vergoed. Spreek onderling af wie het ticketje hiervoor zal indienen.
  • Ook kosten die niet onder 'jouw' thema/project vallen, mag je indienen. Denk bv. aan verplaatsingskosten voor nationale vrijwilligersactiviteiten zoals de nieuwjaarsreceptie en BBB. Ook als je als Nationaal Vrijwilliger aanwezig bent op de AV, worden je kosten terugbetaald.

Hoe dien ik mijn onkosten in?

Onkosten dien je digitaal in via Sharepoint. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in de handleiding over digitale onkosten.

Wacht niet te lang met het indienen van je onkosten. Dien je onkosten binnen de 2 maanden in. De betaling volgt per overschrijving op de door jou opgegeven rekening.

Loop je ergens vast? Spreek een staffer aan.

Onkosten indienen

Dien je onkosten in via Sharepoint

Sharepoint

Een vraag of opmerking?

Carola - Stafmedewerker administratie

Contactpersoon

Ben je geholpen met deze informatie?