Open navigation menu

Verzekeringen

Alle leden van FOS Open Scouting vzw zijn aanvullend verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden en persoonlijke ongevallen tijdens scoutsactiviteiten. Verder zijn leden ook verzekerd voor persoonlijke ongevallen die voorvallen tijdens de verplaatsing van of naar een scoutsactiviteit.

Aanvullende verzekering

Het gaat om een aanvullende verzekering. Heeft uw kind zich gekwetst? Of heeft het tijdens een activiteit schade berokkend aan derden? Dan spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. Zo zijn medische kosten zijn voor uw eigen mutualiteit, of in het geval van schade aan derden voor uw familiale verzekering. Onze verzekeraar komt tussen in de resterende kosten.

  • Voor medische kosten is er een maximum van €7.500 (na aftrek van een vrijstelling van €25). Ook brillen of contactlenzen worden vergoed (€250), maar enkel indien er ook een lichamelijk letsel is.
  • Voor schade aan derden (geen andere leden!) is er een maximum van €10.000.000 voor toegebrachte lichamelijke schade en tot €2.500.000 voor stoffelijke schade.

Lichamelijk ongeval

Wat moet u doen indien uw kind zich kwetst onderweg terug van, naar of tijdens een scoutsactiviteit?

  1. Leiding vult samen met u en de behandelende arts het ongevalsaangifteformulier Lichamelijke Ongevallen in. Bezorg dit formulier binnen de 8 dagen aan onze verzekeringsmaatschappij; N.V. Arena. Het adres is te vinden op het formulier. Zij bezorgen u een ontvangstbevestiging en een dossiernummer.
  2. U verwittigt uw mutualiteit en dient alle onkosten bij hen in. U vraagt bij hen een verschilstaat op waaruit blijkt welke kosten door hen niet worden terugbetaald.
  3. U stuurt het bewijsstuk van terugbetaling van uw mutualiteit op naar onze verzekeringsmaatschappij. Je kan hen regelmatig kostenbewijzen opsturen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wat te doen indien uw kind schade berokkent aan derden tijdens een scoutsactiviteit?

  1. Leiding vult samen met u, de schadelijder en eventuele getuigen het aangifteformulier Burgerlijke Aansprakelijkheid in. U bezorgt dit zo snel mogelijk aan onze makelaar zakenkantoor; Assuco. Het adres is te vinden op het formulier. Indien goedgekeurd, bezorgt onze verzekeringsmaatschappij u een ontvangstbevestiging en een dossiernummer.
  2. U verwittigt meteen uw familiale verzekering. Die zal tussenkomen in een deel van de kosten. De verzekering van FOS Open Scouting komt pas tussen nadat de familiale verzekering van degene die de schade heeft berokkend werd aangesproken.

Meer over verzekeringen

Meer lezen over verzekeringen? Ga naar de Scoutsmap!

Lees hier meer

Vragen?

Rik - Stafmedewerker beheerszaken

Contactpersoon

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80