Open navigation menu

Aanspreekpunt Integriteit

De Aanspreekpersoon Integriteit, ook wel API, is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending binnen de scouts. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan terecht bij de API?

Leden, leiding en iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij FOS Open Scouting kan een API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

 • Eerste contact
  De API is het eerste contact bij meldingen. Deze persoon luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten.

 • Coördinatie + doorverwijzing
  Nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden. De API kan eventueel ook doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.

 • Opvolging
  De situatie wordt samen met de melder opgevolgd tot alles afgehandeld is. Ook de nazorg wordt samen bekeken.

Een API gaat altijd discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Wanneer er iets gemeld moet worden aan een andere instantie dan gebeurt dat wel steeds na overleg met de melder.

De rol van de API is vooral adviserend. De focus ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken FOS-eenheden.

Wat doet de API niet?

 • Hulpverlening
  De API is geen hulpverlener. Wel zal elke melding opgevolgd worden en zal er een goed mogelijke doorverwijzing zijn naar de hulpverlening als dat nodig is.

 • Onderzoeken
  De API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de meest geschikte opvolging worden voorzien. Het is nooit de bedoeling om op onderzoek te gaan naar wie schuldig is of waarom die schuldig is.

 • Publieke bekendmaking
  De API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Andere hulporganisaties

Wil je rechtstreekste hulporganisaties contacteren?

Neem hier een kijkje

Bel 09 245 45 86 of mail

Meer over integriteit en API

Wat is integriteit en integriteitschending?

#Goed in je vel

Wat is integriteit? En hoe kan je herkennen dat deze geschonden wordt? Ontdek het in dit artikel.

Hoe reageer ik op een melding van integriteitsschending?

#Goed in je vel

Iemand laat weten dat hun grens werd overschreden, wat nu? In dit artikel overlopen we stap voor…

Weet jij wat een API doet?

#Goed in je vel

Heb je een vraag over integriteitsschending? Lees hier hoe de API je hierbij kan helpen.

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80