Open navigation menu

Privacybeleid

Versie 3.0 – laatste update: 1 januari 2024

FOS Open Scouting hecht veel belang aan jouw privacy. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder vraag naar persoonlijke gegevens. Bij registratie van accounts met het oog op het gebruik van de online applicaties zoals fos.be, Scoutsmap en Keeo, is het mogelijk dat de gebruiker alsnog om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze wordt enkel gebruikt om de online applicaties beter af te stellen op jouw interesses. FOS Open Scouting verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FOS Open Scouting, Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent.

Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor volgende doeleinden: in het kader van algemeen ledenbeheer, om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen, inschrijvingen, het vermelden van jouw naam bij reacties, en indien aangeduid: als contactpersoon voor de eenheid, het melden van kampen en toevoegen van activiteiten.

Je verklaart je uitdrukkelijk akkoord dat FOS Open Scouting beroep kan doen op eenheidsleiding of andere eindverantwoordelijken van individuele eenheden en aangesloten verenigingen als verwerkers voor de verwerking van persoonsgegevens, dat de gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden binnen het kader van de Belgische en wereldwijde Scouts- en Gidsenbeweging en dat jouw gegevens desgevallend moeten worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten in gevolge een bevel of wetsbepaling.

FOS Open Scouting verbindt zich ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. FOS Open Scouting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan of verlies van persoonsgegevens.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele verbetering van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FOS Open Scouting, Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent of via [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

FOS Open Scouting kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van puur functionele aard.

Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de gebruiksvoorwaarden van de website(s) van FOS Open Scouting vzw.

Ben je geholpen met deze informatie?

Het kantoor is gesloten op 3 & 4 juni