Open navigation menu

Federaal Bestuur

Elke vzw moet op zijn minst een algemene vergadering hebben, en een bestuursorgaan. De AV stuurt het beleid en het bestuursorgaan zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd en staat in voor de dagelijkse werking. Zo gaat dat in elke vzw, dus ook bij FOS Open Scouting. Ons bestuursorgaan noemen we het Federaal Bestuur.

bewaken van het strategisch beleid

Het bestuursorgaan, of ons Federaal Bestuur, voert het globale beleid van onze beweging uit. Je kan dit onderverdelen in:

  • beleidsmatige aspecten (pedagogische - over scouting);
  • beheersmatige aspecten (organisatie – bv. over financiën of administratie);
  • vertegenwoordigingen en netwerking (met andere organisaties – bv. de wereldbewegingen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, ...) en
  • eenheidsgebonden kwesties (opvolging van problemen in eenheden, identificeren van nieuwe tendensen, ...).

Zij behouden met andere woorden het overzicht; met het verleden, heden en de toekomst in het achterhoofd. Heel veel praktisch werk wordt hier niet verzet. Daar zijn andere werkgroepen voor binnen de nationale structuur. Het Federaal Bestuur probeert zich te beperken tot de kern van de zaak en waakt erover dat het beleid dat door de Algemene Vergadering is vastgelegd, ook daadwerkelijk in de praktijk wordt omgezet.

Jan - Federaal verantwoordelijke

Contactpersoon
Help jeugdbewegingen immaterieel erfgoed te worden