Open navigation menu

Algemene Vergadering

Elk jaar roepen we minstens tweemaal een Algemene Vergadering bijeen. De AV is een belangrijk inspraakorgaan. Het is hét hoogste beslissingsorgaan van FOS Open Scouting.

Eenheden krijgen hier een uitgelezen kans om inspraak te hebben in onze beweging. Dit vinden we uiteraard heel belangrijk. Geïnteresseerde afgevaardigden van eenheden kunnen zich later ook kandidaat stellen voor het bestuursorgaan. Op onze AV worden heel wat beslissingen gestemd, maar er is ook ruimte voor vragen & discussie. Zo blijft het beleid en de beweging op dezelfde golflengte.

  • We verkiezen het Federaal Bestuur en de Federaal Verantwoordelijke.
  • Er worden belangrijke inhoudelijke keuzes genomen over de koers van onze organisatie.
  • Begrotingen, beleidsplannen, financiële verslagen, … worden voorgelegd.

Leden van de Algemene Vergadering

We verwachten niet alle leiding van FOS Open Scouting. Aan het begin van het scoutsjaar stelt elke eenheid drie eenheidsafgevaardigden aan. Deze krijgen in KEEO, onze online ledenadministratie, de functie eenheidsafgevaardigde AV.

De eenheidsafgevaardigden krijgen enkele weken vooraf een uitnodiging. Zo kunnen alle agendapunten met de medeleiding doorsproken worden.

Stemgewicht

  • Elke eenheid heeft drie stemmen.
  • De nationale vrijwilligersstructuur krijgt samen 15% van de stemmen van de eenheden.
  • Alle leden van het Federaal Bestuur hebben 1 stem (maximaal 14).

Om van deze stemmen optimaal gebruik te kunnen maken moet je als AV-afgevaardigde aanwezig zijn. Je kan ook een volmacht geven aan een ander AV-lid. Elk lid van de AV kan maximaal 2 volmachten dragen. Je kan geen volmacht geven aan leiding die geen lid is van de AV.

Locatie

De plaats waar de AV doorgaat is niet altijd dezelfde. De locatie geven we steeds door met de uitnodiging.

Vragen of opmerkingen?

Rik - Stafmedewerker beheerszaken

Contactpersoon

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80