Open navigation menu

Visie Diversiteit

FOS Open Scouting is een levensbeschouwelijk neutrale en open scoutsbeweging.

Iedereen welkom

FOS Open Scouting is geen eiland, we bevinden ons midden in een superdiverse realiteit. We zijn ervan overtuigd dat deze diversiteit het jeugdwerk en de samenleving verrijken. Hoewel we al enkele jaren inzetten op het versterken van gelijke kansen, merken we als organisatie dat we bepaalde groepen nog te weinig bereiken. We blijven streven naar een open scoutswerking waar iedereen zich thuis voelt.

Het verlagen van drempels

FOS Open Scouting wil een toegankelijke en open jeugdbeweging zijn voor iedereen. Als jeugdbeweging gaan we actief aan de slag om alle mogelijke drempels te verlagen. We zetten in op het een solidariteitsfonds, bieden vorming & workshops aan op maat van de lokale groep. Bewustwording en dialoog zien we al eerste stap, daarna volgt actie.

Ontmoeting centraal

In een diverse groep ontstaan er interessante ontmoetingen. We erkennen dat er binnen onze samenleving niet één juiste set van waarden en normen is. In dialoog met anderen leren we kritisch kijken naar onszelf. Zo leer je van elkaar. We zetten in op ontmoeting met kinderen en jongeren bij andere organisaties. We brengen lokale groepen in contact met sociale partners uit de buurt. Uit deze verbinding kunnen we leren als organisatie. Ook de leden leren zo met een open blik kijken naar een diverse samenleving.

Laat je horen

Actief pluralisme is meer dan zeggen dat we diversiteit belangrijk vinden. Het is ook actief aan de slag gaan rond dit thema. Het is stilstaan bij en een mening vormen over een bepaald thema. En hierover ook jouw stem te laten horen.

Gedragen door vrijwilligers

De Werkgroep Diversiteit is een enthousiaste groep vrijwilligers. Ze helpen & ondersteunen eenheden bij het creëren van een inclusieve scoutswerking.

Jeugdwerksector en diversiteit

In samenwerking met de Ambrassade en heel wat partners uit het jeugdwerk schreven we mee aan de visie diversiteit in/en het jeugdwerk. Deze visietekst is gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid.

Lees de volledige nota hier

Vragen?

Lop - Stafmedewerker Eenheidsondersteuning & Diversiteit

Contactpersoon

Ontdek meer op de Scoutsmap

Met je leden of leiding aan de slag rond diversiteit? Ontdek de diversiteitskoffer!

#Diversiteit

Zin om zelf eens aan de slag te gaan of een activiteit te organiseren rond het thema diversiteit…

Vluchtelingen mee op kamp? Enkele tips.

#Diversiteit

Met deze tips kan je nieuwkomers een warmer welkom heten op je kamp.

Mensen met een beperking welkom in jouw eenheid? Alles wat je moet weten over Doemamee

#Diversiteit

Elk kind verdient het om in een jeugdbeweging in hun buurt vrienden te maken voor 't leven. Of dat…

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80