Je bent hier:

In geval van nood:
bel de noodlijn op 0473 63 02 80.

De noodlijn is altijd bereikbaar.

Wanneer bel je de noodlijn?

Staan jullie voor een crisissituatie? Dan bel je naar de noodlijn. Een crisissituatie is een situatie die het normale functioneren van de werking verstoort en waar jullie niet meteen een antwoord op vinden. 

Voor vragen over situaties die niet dringend zijn (vb. verzekeringen) kan je tijdens de kantooruren terecht op het landelijk secretariaat 09 245 45 86. 

Hoe werkt het?

Je komt eerst terecht bij een telefooncentrale. Zij verbinden je door met een stafmedewerker of Federaal Bestuurder van FOS Open Scouting. Die zal je gerust stellen en bijstaan in jullie crisissituatie. Indien nodig kunnen zij ook enkele taken overnemen zodat jullie kunnen focussen op de groep.

Zorg dat je op voorhand een goed overzicht hebt over de situatie. We stellen een aantal vragen om een duidelijk zicht te krijgen op de situatie en om de nodige verdere stappen te kunnen ondernemen. 

Print deze vragen af en hou die steeds bij de hand.

Standaardvragen Noodlijn

 • Wie ben je? (naam + functie + contactgegevens)
 • Naam van de eenheid?
 • Wat is er precies gebeurd?
 • Waar is het gebeurd?
 • Wanneer is het gebeurd?
 • Wie was erbij betrokken?
 • Zijn er slachtoffers of gewonden?
 • Waar is iedereen nu?
 • Is het onder controle nu?
 • Welke stappen heb je al zelf ondernomen?
 • Wie heb je nog verwittigd?