Open navigation menu

Thinking Day

Inzetten op vrede

Deze tekst werd geschreven naar aanleiding van Thinking Day 2023, maar is actueler dan ooit. Sinds het schrijven zijn er wereldwijd talloze nieuwe conflicten uitgebroken waarbij kinderen & jongeren in gevaar zijn. Daarom kiezen we er dit jaar voor om deze tekst opnieuw online te plaatsen. Laat deze herhaling een duidelijke oproep zijn aan beleidsmakers overal om het geweld in Oekraïne, Palestina, Congo … te helpen stoppen. En een oproep aan scouts wereldwijd om hulp te blijven bieden waar het kan en nodig is.

Oorspronkelijke tekst Thinking Day 2023

Jeugdbewegingen die inzetten op vrede: 22 februari is de dag waarop de 67 miljoen scouts over de hele wereld hun gemeenschappelijke waarden vieren: vrede, solidariteit, openheid en dienst. Het zijn sterke waarden die alle scoutsjongeren verenigen rond één missie: ‘creating a better world’, een internationaal motto, dat iedereen begrijpt en waar elk hun steentje - klein of groot - kan aan bijdragen.

One world; one promise

De ‘World Scout & Guide Day’ of 'Thinking Day' is een gelegenheid voor de miljoenen leden en leiding om even stil te staan bij hoe we vandaag samen bouwen aan de wereld van morgen. Door persoonlijk initiatief op maat van elke leeftijd en alle culturen kunnen jonge mensen mee vorm geven aan een samenleving die geworteld is in vrede, tolerantie en solidariteit. Een heldere boodschap. Deze missie wordt uitgedragen in meer dan 170 landen waar scoutsleden actief zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de honderden initiatieven van scoutsjongeren overal ter wereld. Op hun niveau helpen ze medeburgers die slachtoffer zijn geworden van oorlogen, natuurrampen, enz.

Bijdragen aan een betere wereld; hoeksteen van scouting

Als jeugdbeweging betrekt scouting kinderen en jongeren actief bij de samenleving. Spelenderwijs gaan we samen op avontuur. Zo legt scouting sterke fundamenten. Die worden over grenzen heen gedeeld. We geven leden en leiding van jong tot oud groeikansen om te leren helpen waar en hoe je kan. Die dienst is kenmerkend voor scouting. Van kleine goede daden, tot inzet vanuit engagement voor een bredere omgeving.

Tot uw dienst; graag gedaan

De oorspronkelijke aanleiding voor ‘denkdag’ op 22 februari was de geboorte van de oprichters van scouting en guiding, Baden-Powell en zijn vrouw Olave. Tegenwoordig belichten we vooral de beleving van onze gedeelde waarden in het opvoedend verhaal. Steunen is vieren. Door op 22 februari ‘World Scout & Guide Day’ te vieren, willen we elke scout aanmoedigen zich op een eigen manier in te zetten daar waar steun nodig is. Veel verbeelding is daar met de huidige actualiteit niet bij nodig. Eerder werd via scouting al humanitaire hulp gemobiliseerd voor mensen die zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne. Jonge Oekraïense vluchtelingen werden en worden nog steeds opvangen in plaatselijke scoutsgroepen, voedsel en kleding werd ingezameld en naar Polen of andere omliggende landen gestuurd, voor slachtoffers van de recente aardbevingen in Syrië en Turkije is een noodfonds opgericht, … bescheiden maar betekenisvolle gebaren die de maatschappelijke missie van de scoutsbeweging illustreren: gaandeweg bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, om mee te bouwen aan gelukkige mensen in een rechtvaardige samenleving.


'Guiding & Scouting in België’ (GSB) telt anno 2023 ruim 181.000 leden, zowat 7% van alle kinderen en jongeren in België. Ze zijn verenigd in vijf organisaties (Federatie van Baden-Powell Scouts van België, Les Guides, Scouts en Guides Pluralistes de Belgique, Scouts en Gidsen Vlaanderen en FOS Open Scouting).

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80