Open navigation menu

Jeugdbewegingen als immaterieel erfgoed

De Vlaamse jeugdbewegingen hopen erkend te worden als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Help jij mee de aanvraag ondersteunen?

De erkende Vlaamse jeugdbewegingen (FOS Open Scouting, JNM, EJV, IJD, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA, Scouts & Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen) staan op het punt een aanvraagdossier in te dienen bij de Vlaamse overheid in de hoop erkend te worden als immaterieel cultureel erfgoed op de Vlaamse inventaris.

Om de jeugdbewegingen en hun tradities in Vlaanderen een duurzame toekomst te geven, werd een aantal jaar geleden de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van de erkende jeugdbewegingen samen met vrijwilligers en ondersteuners van Histories, de dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel. In de werkgroep werden en worden verschillende erfgoedinitiatieven uitgewerkt rond bv. archiefzorg en het borgen van tradities. Een project dus dat de individuele koepels overstijgt, net zoals bv. Dag van de Jeugdbeweging.

Momenteel wordt binnen de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed een aanvraagdossier voorbereid om de jeugdbewegingen te laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Dit aanvraagdossier zal hopelijk leiden tot een plekje op de inventaris Vlaanderen en een erkenning door de Vlaams minister van Cultuur. Zo’n erkenning helpt om sterker tradities te kunnen borgen. Dit door het traject dat we doorlopen hebben en door de contacten die gelegd (kunnen) worden met andere erkende tradities en het netwerk in Vlaanderen. Ook is het natuurlijk een enorm mooie schouderklop voor alle jongeren die zich week in, week uit inzetten voor hun lokale jeugdbewegingsgroep. En natuurlijk ook voor alle andere vrijwilligers die zich belangeloos blijven inzetten voor de jeugdbewegingen. Denk aan vrijwilligers bij de koepels, maar ook kookouders, klussers, ...

Jeugdbewegingen zijn levend erfgoed, daarvan zijn we overtuigd. Vind jij ook dat de jeugdbewegingen een plekje op het inventaris verdienen? Dan kan je jouw steun voor het dossier uitspreken via deze online form. Meer doen? Stuur dan ook een steunbrief in. De deadline voor inzendingen is 1 maart. Na 1 maart gaat de werkgroep aan de slag met alle steunbetuigingen en dienen we de aanvraag in op 15 april. We kennen de uitslag dan rond het begin van de zomer.

Als onze aanvraag goedgekeurd wordt, zou dat betekenen dat bijna 300.000 kinderen en jongeren deel zouden worden van het Vlaamse erfgoed. Zonder nog maar te spreken over alle eerdere generaties Vlamingen die deel uitmaakten van een jeugdbewegingsgroep.

De Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is een Vlaams beleidsinstrument en staat los van een Unesco-lijst. Het Vlaamse beleid kadert wel binnen de Unesco Conventie voor immaterieel erfgoed van 2003.

Steun de aanvraag

Vind jij ook dat jeugdbewegingen de erfgoedstatus verdienen? Laat je steunbetuiging achter.

Vul de form in

Steunbrief invullen of vragen?

Daan - Stafmedewerker Communicatie & ICT

Contactpersoon

Ben je geholpen met deze informatie?