Je bent hier:

Gepost op

Opgelet: onderstaande info geldt alleen voor wekelijkse activiteiten. De regels voor kampen/weekends vind je onder 'Corona Zomerkamp'

Algemene regels en voorwaarden 

Vanaf 8 juni zijn alle jeugdbewegingsactiviteiten weer toegestaan onder bepaalde voorwaarden. 

Je mag t.e.m. 30 juni met een bubbel van maximaal 20 deelnemers activiteiten geven, inclusief leiding. Vanaf 1 juli mag je bubbel uit maximaal 50 deelnemers bestaan. 

Wie mag deelnemen? 

Iedereen mag deelnemen, tenzij iemand… 

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor de activiteit. 
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest of toestemming van ouders/voogd kan voorleggen en/of geen aangepaste medicatie ter beschikking heeft. 

Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de leiding. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als leiding hoef je dus zelf geen controles te doen. 

Activiteiten met leden 

 • Meerdere ‘groepen’ van 20 (vanaf 1 juli met 50) kunnen, maar wel strikt gescheiden van elkaar. 
 • Voor +12 gelden er strengere regels dan voor -12. Van zodra er minimaal één +12’er in de groep zit, moet social distancing ten allen tijde gerespecteerd worden tussen iedereen. Deze regels gelden voor leden, dus leiding niet inbegrepen. Leiding respecteert altijd de social distancing,  zowel onderling als naar alle leden. 
 • Organiseer de activiteiten zoveel mogelijk buiten, al zijn binnenactiviteiten ook toegestaan. 
 • Vermijd intensief fysiek contact tussen alle leden. 
 • Laat je leden minimaal 2 dagen, maar liefst een week, wachten om deel te nemen aan een activiteit met een andere groep (bv. een sporttraining). 

Wat met de begeleiding? 

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. 

Hoe pak je de activiteiten aan? 

De -12-jarigen moeten onderling geen social distancing respecteren. Vermijd activiteiten met zeer intensief lichamelijk contact: tikkertje of een bosspel zijn toegestaan, maar geen ‘vleeshoop’ of spelen waarbij iets met de mond doorgegeven wordt aan elkaar. De leiding is altijd +12, zorg dan dat zij een aparte bubbel zijn tegenover de -12 leden én onderling tussen elkaar 1,5m afstand bewaren.

Is er je tak minimum één +12-jarig lid aanwezig? Dan mag je alleen activiteiten organiseren waarbij social distancing (1,5m afstand) gerespecteerd kan worden. Dat is niet gemakkelijk dus bekijk de mogelijkheid en haalbaarheid om ook voor die leeftijdsgroepen activiteiten te organiseren. Vanaf juli versoepelen de richtlijnen en zal ook deze leeftijdsgroep tijdens een activiteit zonder social distancing met elkaar in contact mogen komen. 

Deze activiteiten kunnen wel 

 • Activiteiten binnen zijn toegestaan hoewel activiteiten in de buitenlucht sterk aangeraden zijn. 
 • Organiseer de activiteiten op je eigen terrein. 

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden 

 • Dagtochten en uitstappen. Vermijd contact met externen. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen. Vermijd dorpscentra en trek de natuur in. Hou steeds rekening met de geldende samenlevingsregels. 
 • Zwemmen in openlucht. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing...) 
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing...) 

Deze activiteiten mogen niet 

 • Overnachtingen. Pas vanaf 1 juli zijn kampen of weekends toegelaten. 
 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen. 
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het eigen terrein, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders ... 

Mogen we vergaderingen en (kamp)voorbereidingen organiseren voor de leiding? 

Ja, onder volgende voorwaarden: 

 • Je mag met maximaal 20 deelnemers vergaderen. Vanaf 1 juli mag dit met maximaal 50 personen. 
 • Er moet minimaal één meerderjarig persoon aanwezig zijn bij de vergadering. 
 • Vergader bij voorkeur digitaal. Organiseer alleen een fysieke vergadering als die een meerwaarde biedt, bv. om te knutselen of materiaal te verzamelen. 
 • Respecteer ten allen tijde de social distancing. 
 • Vergader bij voorkeur buiten. Binnen vergaderen mag als het niet anders kan. 

Wat met materiaal? 

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen personen (bv. laptops). Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken. 

Wat met verplaatsing van en naar de vergadering? 

 • Verplaats je zelfstandig met eigen vervoer (te voet of met de fiets) van en naar de activiteit. 
 • Vermijd het openbaar vervoer. 
 • Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te dragen en afstand te houden van de groep. Tijdens de activiteit moet niemand verplicht een mondmasker dragen, maar het bouwt wel een extra veiligheidsmarge in. 
 • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor eigen vervoer. 
 • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en bij thuiskomst. 

Veel speelplezier! Hebben jullie vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via [email protected]