Je bent hier:

Gepost op

De Federatie roept op tot lokale steunmaatregelen!

"De coronacrisis hakt er bij lokale verenigingen zwaar in, terwijl ze ook op dit moment hun grote meerwaarde voor het sociaal weefsel blijven waarmaken. Daarom roepen de vrijetijdssectoren sport, cultuur en jeugd samen met erfgoedorganisaties en het circuscentrum lokale besturen op om deze verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze stellen een 7-punten plan voor waar elk lokaal bestuur dat het goed voor heeft met hun lokaal verenigingsleven mee aan de slag kan."

Met een duidelijke 7-puntenplan werkte De Federatie met ondersteuning van de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie, het Circuscentrum en erfgoedorganisaties een inspiratiekader uit voor lokale besturen. Het plan focust zich op lokale verenigingen die door de coronacrisis hun werking en planning moesten aanpassen of zelfs stopzetten en hoe die organisaties verder ondersteund kunnen worden tijdens de rest van de coronacrisis..

Met een 7-puntenplan trachten De Federatie en partners lokale besturen te inspireren in het ondersteunen en bijstaan van lokale verenigingen en organisaties. De waardevolle ad-hoc samenwerkingen zullen nu en ook tijdens de heropstartfase na de lockdown belangrijk zijn om het alledaagse leven te hervatten. We pleiten voor lokale coronataskforces, waarin maatregelen op korte en lange termijn transparant besproken kunnen worden.

Het 7-puntenplan

  1. Geen activiteiten annuleren of verbieden als dit nog niet moet volgens de Veiligheidsraad. Want activiteiten in de zomer zijn niet enkel belangrijk voor de organiserende verenigingen, maar ook voor ouders en werkgevers die stilaan onder (te) grote druk staan. Bij lokale organisaties en verenigingen is er overigens een sterke bereidheid om in samenspraak de aard van hun activiteiten aan te passen of maatregelen te voorzien.
  2. Flexibiliteit in alles wat met subsidies, verantwoordingen en deadlines te maken heeft.
  3. Kwijtschelden van (terugkerende) huur van gemeentelijke lokalen en materiaal.
  4. Een lokaal alternatief voor de Vlaamse Hinderpremie uitwerken; op maat van de meest getroffen organisaties en verenigingen.
  5. Één duidelijk aanspreekpunt voor coronavragen vanuit de verenigingen.
  6. Een lokale activiteitenkalender voor het najaar om dubbele programmatie en een flessenhals van activiteiten in het najaar te vermijden.
  7. Lokale ondernemingen en instellingen aansporen tot solidariteit met het verenigingsleven.