Je bent hier:

Gepost op

 Goedenavond Saamdagen!
Goedenavond beste leiding,
Goedenavond nationale vrijwilligers,

 

Initieel kwam het voor mij een beetje onverwacht. Iemand anders werd verondersteld hier te staan. Maar deze week drong het tot me door wat voor een ongelofelijke eer het is om jullie hier vanavond te mogen toespreken. 

Ik zou in het bijzonder alle nieuwe leiding welkom willen heten. Na vele -of weinig- jaren als lid van jullie eenheid, hebben jullie ervoor gekozen om voortaan mee de kar te trekken. We zijn ons hier vermoedelijk onvoldoende van bewust maar mensen als jullie moeten we koesteren en aanmoedigen. Ik hoop dat jullie de afgelopen 24u kennis hebben kunnen maken met FOS Open Scouting als organisatie maar ook dat jullie al veel mensen hebben leren kennen.

 

Dat we hier met zoveel FOSSERS samengekomen zijn, een goede 800, kan maar 1 iets betekenen: dat we ongelofelijk veel zin hebben in een nieuw scoutsjaar. Of dat we gewoon zin hebben om te verbroederen bij een pintje en wat ambiance. Ik hoop vooral op een combinatie van de 2. Maar voor diegenen voor wie vooral het laatste van belang is: zorg goed voor jezelf én voor elkaar.

 

We staken dit jaar van wal met een nieuw jaarthema: Nondedjuurzaam! Een jaarthema dat we rechtstreeks haalden uit punt 7 van onze scouts- en gidsenwet: “Staat open voor de natuur en is milieubewust.” Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat het een thema is dat niemand onberoerd laat. 2019 zal meer dan ooit het jaar worden waarin jeugd geassocieerd werd met het thema klimaatverandering. Maar duurzaamheid is natuurlijk veel meer dan klimaat.
Het is ook niet zo dat elke jongere hetzelfde denkt over het klimaat en duurzaamheid, dat hoeft ook niet. Laat dit jaarthema net een kader zijn om binnen jullie eenheid op een respectvolle manier van gedachten te wisselen. Laat het aanzetten tot experimenteren en tot bekijken wat haalbaar is en wat niet, Wat werkt en wat niet.

De keuze voor dit jaarthema is natuurlijk niet helemaal neutraal. Ze reflecteert in de eerste plaats de visie van onze nieuwe nationale werkgroep duurzaamheid maar is ook een keuze van de bredere beleidscommissie in naam van onze hele beweging. De beleidscommissie waar alle nationale ploegen in vertegenwoordigd zijn.

En laat ik hiermee schakelen naar mijn eerste van 4 oproepen voor vanavond. Ja, we moeten soms bepaalde keuzes durven maken binnen FOS Nationaal en die maken we graag. Maar we maken die vooral graag samen met zoveel mogelijk FOSSERS. Nieuwe mensen zijn dan ook altijd welkom binnen de nationale structuur. Jij kan diegene zijn die voortaan mee keuzes maakt. Bijvoorbeeld binnen de werkgroep duurzaamheid of de nieuwe werkgroep techniekenwerking.

Maar het kan ook breder dan dat. Dit jaar beginnen we namelijk te schrijven aan een nieuwe beleidsnota. “Een wat?” hoor ik jullie denken. Een beleidsnota is eigenlijk een groot plan dat we elke 4 jaar moeten opstellen. Het plan bestaat uit de doelstellingen die we onszelf opleggen en de acties die we daaraan koppelen. Het is het plan op basis waarvan we onze subsidies aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Het opstellen van zo’n plan gebeurt uiteraard in samenspraak met jullie. Het moet namelijk in zo groot mogelijke mate weerspiegelen waar we allemaal samen naartoe willen. Maar iemand moet de pen vasthouden. Liefst meer dan 1 iemand en misschien wel velen van jullie. Dus bij deze mijn 2e oproep: Meld jullie aan, hier op Saamdagen of via een andere weg!

Ik koppel even terug naar onze huidige beleidsnota waarin we onder andere inzetten op kwalitatieve eenheden, ondersteuning van eenheden en de verbinding tussen eenheden en de nationale structuur. Op zich heel high level maar dat wordt een stuk concreter gemaakt door onder andere een kwalitatief vormingsaanbod.

Dat vormingsaanbod willen we graag zo veel mogelijk afstemmen op de noden van de eenheden en dat doen we ook: Vanaf dit jaar kunnen seniors, op vraag van de eenheden, deelnemen aan de basiscursussen van TRAVO. Dit jaar wordt TRAVO à la carte bovendien omgevormd tot ‘Kvraagetaan’. Dit vormingsweekend zal dus niet langer een buffet zijn waar de deelnemers kiezen wat ze op hun bord leggen. Voortaan zullen TRAVO en anderen aanbieden waar de eenheden om vragen en tijdens dit weekend inzetten op begeleidingen die volledig afgestemd zijn op de wensen van de eenheden.

Het is namelijk zo dat scouting in het algemeen en het runnen van een eenheid in het bijzonder niet altijd gemakkelijk is. Ledentekort, leiderstekort, wachtlijsten, alcoholbeleid, … ga er maar aan staan als prille twintiger! Het zijn stevige uitdagingen maar we weten dat jullie die met volle overtuiging aangaan. En daarvoor wil ik jullie allemaal feliciteren en bedanken. Met FOS Open Scouting willen we de eenheden hierin dus bijstaan. Door jullie te ondersteunen en door jullie met elkaar in contact te brengen.

Wie zeker ook niet bang is van een uitdaging, is het leidersteam van de 218e de Kariboes. Dames en heren, ik ben ongelofelijk trots om hier te kunnen vermelden dat enkele vriendinnen uit Gent in 2018 zomaar even het idee kregen om een scoutsgroep op te richten en hiervoor aanklopten bij FOS Open Scouting… Het bleef niet bij een voornemen van één avond. Neen, gedurende een jaar gingen ze aan de slag om alles uit te denken: waar komen we samen? Hoe doen we aan inclusie? Met welke takken beginnen we? Hoe financieren we dit? En kijk, volgende week hebben ze hun startdag. Dat verdient toch al een groot applaus.

Maar er is meer, beste FOSSERS. Het scoutsjaar 2019 – 2020 zal namelijk het jaar worden waarin we onze intrek nemen in een nieuw kantoor. Niet zomaar een verzameling van muren en een dak. Maar een Kamp FOS dat een versterking moet vormen van al onze acties en voornemens.

Het wordt ook een cruciaal jaar omdat ons schip bestuurd zal worden door een nieuwe FV. En die nieuwe FV staat misschien nu wel voor mij…  Elk van jullie heeft namelijk nog tot vrijdag 4 oktober om te solliciteren. Gelieve wel eerst even de vacature te bekijken. Dit was oproep 3.

Ook in de keuze voor een FV willen we jullie graag betrekken. De keuze wordt mee bepaald door een selectiecommissie bestaande uit eenheidsleiding en nationale vrijwilligers. Bij wijze van laatste oproep: Meld u aan!

Dat brengt me bij het slot van mijn speech. Ik wil er graag een punt van maken om Hannes uitdrukkelijk te bedanken voor zijn intense, maar weliswaar te korte, passage bij FOS Open Scouting. In die korte periode als FV heeft Hannes met al zijn toewijding zeker zijn stempel gedrukt op onze beweging.

Maar Hannes is niet de enige die ik wil bedanken. Saamdagen is namelijk het resultaat van een ongelofelijk straffe samenwerking. Een samenwerking van heel veel mensen. Uit de shiftenlijst blijkt dat er dit weekend ongeveer 150 medewerkers zijn en dan zijn er nog mensen die er niet bij konden zijn maar die wel vooraf hun steentje hebben bijgedragen. Allemaal on-ge-lo-fe-lijk bedankt. Ik heb er voor mezelf een punt van gemaakt om vanavond bij zoveel mogelijk van die mensen langs te gaan.

Saamdagen, geniet nog van de avond en de rest van het weekend!