Je bent hier:

Gepost op

Een nieuw scoutsjaar vraagt natuurlijk ook om een nieuw jaarthema. En dit jaar laten we ons graag horen!

Het is Ongehoord dat kinderen niet voldoende worden gehoord. Als jeugdbeweging vinden we het belangrijk dat er wordt geluisterd naar kinderen en jongeren en dat zij zich voldoende laten horen. FOS Open Scouting draagt engagement, dialoog en gelijkwaardigheid dan ook hoog in het vaandel. Vanuit deze visie nodigen we iedere scout uit om mee te werken aan een open samenleving.

De stem van kinderen en jongeren bepaalt de toekomst

Zowel binnen scouting als in de wijde wereld komen kinderen en jongeren in aanraking met steeds complexere uitdagingen. Omdat de keuzes die we nu maken gevolgen hebben voor hun toekomst, is het belangrijk dat net kinderen en jongeren hun stem laten horen.

We willen daarom onze leden en leiding engageren en inspireren om hun stem te gebruiken. We stimuleren hen om kritisch na te denken, zich te laten horen en in dialoog te treden.

Binnen de context van scouting zorgen we voor een veilige omgeving waar experimenteren mogelijk is. We verlagen drempels om deel te nemen aan discussies en zorgen dat iedereen welkom is om op een open en respectvolle manier te bouwen aan de toekomst.

Op die manier moedigen we kinderen en jongeren aan hun eigen visie te ontwikkelen. Ze kunnen die gebruiken als kompas om mee richting te geven aan hun eenheid, aan FOS Open Scouting en aan de maatschappij.

jaarthema scouts

De stem van kinderen en jongeren kracht bij zetten

Kinderen en jongeren hebben er alle belang bij om zich te laten horen. Velen onder hen spreken zich al uit over zaken die ze belangrijk vinden. We merken echter dat kinderen en jongeren nog steeds geen prominente plaats aan tafel hebben. Ze krijgen nog steeds niet voldoende beslissingsrecht over hun eigen toekomst. En dat vinden we ongehoord! Het is nochtans ook in het belang van de samenleving om dat te doen.

We gaan daarom aan de slag om de stem van kinderen en jongeren kracht bij te zetten. We moedigen eenheden aan om in hun werking participatie en inspraak mogelijk te maken. Binnen de context van FOS Open Scouting willen we onze leden en leiding een forum bieden om hen zo mee richting te geven aan onze organisatie. Tegelijkertijd zoeken we verschillende mogelijkheden om de stem van onze leden luider te laten klinken op lokaal en nationaal niveau. Dat doen we met ondersteuning voor lokale jeugdraadvertegenwoordigers, opiniestukken, maatschappelijk engagement, communicatiecampagnes, een intensieve samenwerking met de andere jeugdbewegingen en ja, indien nodig gaan we op de barricades staan!

Koop de jaarthemabadges hier!