Je bent hier:

Gepost op

LET EXTRA GOED OP BIJ HET MAKEN VAN EEN KAMPVUUR!

VOLG DE RICHTLIJNEN OP VAN MR.CAMP / DE BOSWACHTER!

Geen kamp zonder kampvuur! Maar ook geen kamp zonder veiligheid! Met deze aanhoudende droogte komen er extra risico's kijken bij het maken van een kampvuur. Vaak worden jullie goed geïnformeerd maar toch vragen jullie best zelf extra info bij de boswachter, mr. Camp of de gemeente. Dus hebben jullie een kampvuur op het programma? Geef de datum door en vraag na welke maatregelen jullie moeten nemen. 

Hou het veilig, met volgende BASISREGELS:

 • Vraag toestemming aan de eigenaar om een vuur te maken op zijn/haar grond.
 • Kies een goede plaats uit om je vuur te maken; maak geen vuur op een veengrond, heidegrond, onder laag hangende takken, in een tent, in de buurt van hooi/stro… Het best kies je een plek waar er al eens een vuur is gemaakt.
 • Vuur wordt gemaakt op een niet-brandbare ondergrond (bijvoorbeeld zand, afgeplagde weideplek,…) Zorg ervoor dat de grond in een straal van 1 à 2 meter rond het vuur ook brandvrij is.
 • Boord het vuur af met (droge) stenen of met een greppel.
 • Maak je houtstapel niet hoger dan 2 meter en beperk de diameter van het vuur tot maximaal 1,5 meter.
 • Blusmiddelen die je best bij de hand hebt: schoppen, water en twee brandblusapparaten van 6 kg.
 • Wanneer het te hard waait wordt er geen kampvuur gemaakt. Je kan tot en met 5 beaufort een vuur maken. Je merkt dat het 5 beaufort is als je de bladeren van de bomen hoort ruisen. Vanaf 6 beaufort worden zware voorwerpen al omver geblazen.
 • Bij een periode van droogte mag men geen vuur maken. Jeugdgroepen dienen hier de alarmfase te volgen die de provincie uitvaardigt.
 • De minimale afstand tussen het vuur en de tenten, houtvoorraad, gebouwen en vegetatie is 10 meter.
 • Gebruik voor je kampvuur alleen onbehandeld hout (geen paletten). Dat is meer ecologisch en geeft minder gensters. Hout van dennen en sparren geeft veel vliegvuur, waardoor gensters ver kunnen vliegen en elders neerkomen.
 • Gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare stoffen om vuur aan te steken.
 • Laat het vuur nooit onbewaakt achter.
 • Achteraf wordt het vuur goed geblust. Dat doe je best door het vuur/kolen open te spreiden en het dan te blussen. Wanneer je de resten van het vuur met de blote hand kan aanraken dan is het vuur gedoofd. Als je nadien de vuurplaats niet meer nodig hebt dan dek je de kolen af met aarde.