Je bent hier:

Gepost op

Steven Puttemans volgt Jef D’Hollander op als voorzitter van FOS Open Scouting. Samen blikken ze terug en kijken ze vooruit. 

Steven, jij bent de nieuwe voorzitter van FOS Open Scouting. Wat moeten we over jou weten? 

Steven: Ik loop al even mee binnen FOS Open Scouting. Ik was lid en gaf leiding bij FOS 209 De Vrijbuiters. Ik vervolgde mijn weg als nationaal vrijwilliger bij FOS Nationaal. Ik was actief in verschillende ploegen. Een viertal jaar geleden besloot ik dat het tijd was voor een extra uitdaging. Strategisch nadenken over de beweging die me nauw aan het hart lag sprak me aan. Ik besloot om het bestuur te vergezellen. Na proefdraaien werd ik verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar als bestuurder. Ik nam de taak van secretaris op. Daarnaast werkte ik ook aan onze interne kennisborging, het ontvangen van nieuwe bestuurders en het zoeken van geschikt personeel voor onze organisatie. En dat is maar een kleine greep uit de taken die we als bestuur opnemen. 

Hoe word je voorzitter van FOS Open Scouting? 

Jef: In de eerste plaats moet je bestuurder zijn. Je wordt verkozen door de Algemene Vergadering. We hanteren termijnen van drie jaar. Zo’n termijn is eenmaal hernieuwbaar. Het Federaal Bestuur kiest onder haar leden een voorzitter als trekker van het bestuurdersteam. De functie van voorzitter verloopt wanneer de bestuurder zijn verkiezingstermijn verstrijkt of wanneer het bestuur beslist om een nieuwe voorzitter aan te duiden. Het is een functie van beperkte duur. 

En liep jouw mandaat op dit moment af, Jef? 

Jef: Neen, eigenlijk niet. Vijf jaar geleden werd ik voor de eerste keer verkozen als bestuurder. Twee jaar geleden werd ik herkozen en nam ik de rol van voorzitter op. Ik had nog een jaartje te gaan maar ik voel dat het tijd is om de fakkel door te geven. Ik heb de voorbije maanden gemerkt dat ik de energie niet meer had om de voorzitter te zijn die ik wou zijn. En dan kan je er beter mee stoppen. Maar met Steven is er een schitterende opvolger waar het voltallige bestuur helemaal achter staat. 

Steven: Merci Jef. Dit is dan ook het ideale moment om je hartelijk te bedanken voor jouw inzet binnen het bestuur en de jaren dat je de voorzittersrol opnam. Onder jouw leiding hebben we als bestuur sterk werk verzet. Een pluim op je hoed! 

Jef, hoe kijk je terug op je tijd als voorzitter? 

Jef: Ik blik met een positief gevoel terug op de afgelopen jaren. Puur voor mezelf was het een leerrijke periode en een aangename samenwerking met mijn collega-bestuurders. Dit geldt trouwens zowel voor de huidige als de vorige bestuurdersploeg. Het gaf me altijd veel voldoening om met een diverse ploeg bestuurders, stafmedewerkers en andere nationale vrijwilligers aan hetzelfde zeel te trekken en zaken in beweging te zetten. 

Volgens mij waren het vruchtbare jaren voor FOS Open Scouting. Eindelijk hebben we een nieuw ledenadministratiesysteem, een nieuwe Federaal Verantwoordelijke én een nieuw kantoor. Al wil ik voor dat laatste vooral een bloemetje werpen naar de werkgroep met mensen van FOS Open Scouting én de trekker: onze FOS-Shop. 

Hoe staan we er als organisatie voor? 

Jef: Er zijn 2 belangrijke onderdelen binnen onze organisatie: onze eenheden en de nationale werking ter ondersteuning van onze eenheden. De eenheden zijn volgens mij onze corebusiness. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen. Zo kunnen ze een uitstekende werking aanbieden aan de leden. Ik denk dat het daar goed zit. Ons aantal leden stijgt al enkele jaren en dat is dankzij het uitstekende werk van onze eenheden. 

Steven: Dat kan ik alleen maar bevestigen. Ik ben trots als ik zie hoe onze eenheden floreren en elke zaterdag opnieuw bijna 10 000 leden een lach op hun gezicht bezorgen. Het is dan ook belangrijk om vanuit het bestuur het welzijn van onze lokale eenheden voorop te stellen in al onze strategische keuzes. 

Steven: Ik ben trots als ik zie hoe onze eenheden floreren en elke zaterdag opnieuw bijna 10 000 leden een lach op hun gezicht bezorgen. 

Jef: Maar dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. Geografische spreiding is omwille van verschillende redenen belangrijk voor FOS Open Scouting. Er zijn provincies waar we in aantallen minder vertegenwoordigd zijn. We begrijpen dat dit voor onze bestaande eenheden niet per se een grote zorg is. Maar we moeten ons daar heel bewust van zijn als organisatie en een strategie bepalen om ermee om te gaan. Verder is het ook afwachten welke impact Covid-19 op de ledenaantallen heeft. Blijft iedereen aan boord als de activiteiten weer in het gedrang komen of haken er leden af? En wat met de leiding? 

Steven: Daar ben ik eigenlijk vrij gerust in. Als ik zie hoe hoog jeugdwerk staat aangeschreven én hoeveel eenheden een ledenstop hebben ben ik ervan overtuigd dat we de covid-19 periode overleven. Een scout past zich aan waar nodig. En dat bewezen we deze zomer samen met de voltallige jeugdwerksector! 

En wat met onze nationale werking? 

Jef: Ook hier zijn we goed bezig maar we hebben nog voldoende uitdagingen. We leggen de laatste hand aan een nieuwe beleidsnota. Dat is een scharnierpunt in onze werking. Hoe ambitieus moet die nota zijn? Hebben we er de juiste en voldoende mensen (staf én vrijwilligers) voor? Tegelijkertijd moeten we nog iets meer dan een kwart van onze huidige beleidsnota afwerken in onvoorziene omstandigheden. Het zal ook de vraag zijn op welke manier de overheid ons werkingsverslag zal beoordelen. Hoe zullen ze rekening houden met de impact van de corona-maatregelen?  

Steven: Een andere uitdaging is ongetwijfeld de veranderende vrijwilligersengagementen. We hebben vrijwilligers nodig voor onze nationale ondersteuning. Zonder vrijwilligers trekken we het niet. Het is de laatste jaren niet vanzelfsprekend om de poule nationaal vrijwilligers aan te zuiveren. Ik denk dat we met het bestuur zeker moeten meedenken over acties om die instroom te blijven garanderen. Zo loopt er momenteel binnen het bestuur een strategische denkoefening rond de werking van onze nationale structuur. Benieuwd wat daar het eindresultaat van zal zijn. Ik denk dat het interne onderdeel voor velen binnen FOS Open Scouting een ver van je bed show is. Maar dat vind ik net zo boeiend. Het is een tikkeltje verder denken dan de wekelijkse activiteiten. Samen bepalen we waar we als organisatie binnen 5 jaar willen staan en hoe we optimaal keuzes kunnen maken om dat te bereiken. Het mag dan ook niet verwonderen dat ik met veel enthousiasme vanuit het bestuur de opbouw van de nieuwe beleidsnota mee opvolg. 

Steven, hoe blik jij vooruit op je toekomst als voorzitter? 

Steven: Ik kijk er vooral naar uit om de leiding over een gedreven bestuur op te nemen en samen te werken aan zaken die FOS Open Scouting nog meer op de kaart zetten. De afgelopen corona periode daagde ons als organisatie reeds uit om ons op heel wat vlakken te heruitvinden of flexibel op te stellen. Ik kijk ernaar uit om de waardevolle lessen mee te nemen en permanent te integreren in onze werking. In een veranderende samenleving lijkt het me als voorzitter een uitdaging om onze scoutswaarden actief te blijven uitdragen. We moeten ons als organisatie blijven op de kaart zetten. Dat is de drijfveer waarmee ik mijn taak als voorzitter zal opnemen. 

Steven: We moeten ons als organisatie blijven op de kaart zetten. Dat is de drijfveer waarmee ik mijn taak als voorzitter zal opnemen. 

Zal er voor ons, fiere Fossers, veel veranderen nu jij voorzitter wordt? 

Steven: Dat denk ik niet. Elke voorzitter heeft uiteraard een manier van werken. Ik zal vooral mijn stempel op de werking van het bestuur proberen te drukken in samenspraak met mijn medebestuurders. Als voorzitter maak ik ook de keuze om eerst en vooral te focussen op het strategische niveau en op de ondersteuning van ons landelijk secretariaat en ons personeel. Daarbij zal ik het welzijn van eenheden en nationaal vrijwilligers steeds als uitgangspunt nemen. Ik heb er zin in! 

Steven en Jef