Je bent hier:

Gepost op

Totemisatie is een traditie binnen scouting. Na het uitvoeren van enkele uitdagende opdrachten kan je een totem verdienen. Deze totem weerspiegelt de eigenschappen, talenten en persoonlijkheid van de persoon in kwestie. 

Iedere eenheid heeft zijn gewoontes en tradities als het gaat over totemisatie.

Wist je dat ... 

... sommige eenheden sowieso een totem geven voor de getoonde inzet. Terwijl je bij andere eenheden moet slagen in de opdrachten om een totem te verdienen. 

Een totem krijg je natuurlijk niet zomaar, maar wie echt inzet toont heeft er recht op. Iedereen moet de kans krijgen om een totem te behalen. 

... bij de meeste opdrachten voldoende ruimte is voor bezinning. 

Dit totemisant krijgt tijd en ruimte om over zichzelf na te denken. Een tomemisatieopdracht gaat over grenzen verleggen en geeft een kans om eigen sterktes en zwaktes te ontdekken. Dit onderscheidt een totemisatie van een (studenten)doop. 

... de totemnaam wordt gebruikt als de enige échte roepnaam?

Veel eenheden spreken getotemiseerden enkel aan met de totemnaam. Dit maakt de totemisant extra trots dat hij tot de scouts & groep behoort. Het is vaak een belangrijke status. We letten uiteraard op dat niet-getotemiseerde leden zich niet uitgesloten voelen.

... een totemisatie gepaard gaat met specifieke rituelen? 

Deze tradities maken het gebeuren zeer bijzonder. Durf als eenheid de tradities benoemen. Probeer tradities af en toe eens door te lichten en eventueel aan te passen. We doen niet graag dingen "omdat het nu eenmaal al jaren zo gebeurt". Spreek af en toe eens over jullie rituelen op een totemraad of wissel eens uit met andere eenheden. 

... een totemisatie niet altijd toegankelijk is voor iedereen?

De meeste eenheden kiezen voor een ceremonie waarbij de hele tak aanwezig is. Sommige eenheden houden een gesloten ceremonie met enkel de totemisanten. 

... er vaak een geheimzinnige sfeer hangt rond totemisatie?

Bij sommige eenheden legt de totemisant een eed van geheimhouding af. Het versterkt het groepsgevoel bij de getotemiseerden. Het mag echter niet de bedoeling zijn om bevoorrechte leden op leiding te creëren. Soms kan geheimhouding ook een struikelblok zijn in het doorlichten van tradities. 

Kom uitwisselen over totemisatie

Op 3 december organiseren we workshops rond 'Fossen in de Bossen', waarvan één workshop over totemisatie gaat. Benieuwd naar de aanpak van andere eenheden? Breek los uit tradities en herdenk je totemisatie aan de hand van een boeiende uitwisseling. 

Kalender

03.12

2u Stadsform, Stadswaag 6, Antwerpen
Leiding
bekijk meer