Je bent hier:

De voorbeeldstatuten die je hieronder aantreft zijn niet alleen in lijn met de nieuwe wetgeving van 1 mei 2019, maar ook heel gericht opgesteld voor steunvzw’s van eenheden van FOS Open Scouting vzw.

Over elk artikel werd nagedacht. Het staat je vrij om hier zelf wat aan te morrelen, maar volg wel onderstaande principes die werden gehanteerd bij het opstellen van deze voorbeeldstatuten:

  • Het belangeloos doel van de steunvzw is het ondersteunen van de eenheid, de steunvzw is nooit dé eenheid. De eenheid is immers een feitelijk onderdeel van FOS Open Scouting vzw die ook de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid voor haar leden (en dus ook die van de eenheid) regelt.
  • De steunvzw steunt de eenheid louter op materieel en praktisch vlak op een manier die de werking en het doel van de eenheid ten goede komt. Het pedagogische aspect van scouting (de ontplooiing van activiteiten voor leden van de eenheid) wordt bepaald door de eenheid waar de eenheidsraad het hoogste orgaan van uitmaakt.
  • De rol van de Algemene Vergadering zien we eerder beperkt tot het bewaken van het belangeloos doel van de steunvzw en het bepalen van een strategie en maken van grotere beslissingen om dit doel te verwezenlijken.
  • Het meerderheidsbelang (min. 2/3°) binnen de Algemene Vergadering van de vzw komt toe aan de leden van de eenheidsraad. We vinden het belangrijk dat de actieve leid(st)ers van de eenheid de controle behouden over de vzw die tot doel heeft de eenheid te ondersteunen.
  • De rol van het Bestuur van de steunvzw is veel concreter en richt zich op de dagelijkse werking van de steunvzw.
  • Hoewel een ‘vertegenwoordiging’ van enkele leden van de eenheidsraad van de eenheid noodzakelijk wordt geacht (vb. eenheidsleid(st)er) binnen het Bestuur van de vzw zijn we niet van mening dat deze personen het best geplaatst zijn om de steunvzw te doen ‘draaien’. Hun rol zien we eerder als brugfunctie tussen de eenheid en de steunvzw. Zij houden als het ware ‘de vinger aan de pols’.
  •  De steunvzw trekt dus best bestuurders aan uit de nabije omgeving van de eenheid die de steunvzw wil ondersteunen om een actieve rol te spelen en hierdoor de leden van de eenheidsraad een stuk ontlast om zich dagdagelijks met het praktisch-materiële aspect bezig te houden. Hiervoor mikken we dus op voormalige leden en leid(st)ers en/of ouders van leden en leid(st)ers.
  • Om te vermijden dat enerzijds de band tussen de eenheid en het bestuur uit elkaar groeit, en anderzijds om nieuwe bestuurders leerkansen te bieden beperken we het aantal mandaten tot 2 termijnen van drie jaar, uitzonderlijk – mits specifieke stemprocedure – uitbreidbaar met een derde termijn (vb. een EL die al actief was als bestuurder en later nog twee termijnen ambieert). Een periode van 2 keer drie jaar geeft ons inziens voldoende mogelijkheden om én continuïteit én vernieuwing te verzekeren.