Je bent hier:

Hoe communiceren naar ouders?

Ouders zijn momenteel goed op de hoogte van de impact van het Coronavirus. Soms zitten ze wel met enkele specifieke vragen. Kies één communicatiekanaal uit waar jullie updates geven. Een pagina op jullie website is hiervoor de beste optie. Geef hier een kleine beschrijving van de situatie. Concretiseer ook de activiteiten die worden afgelast. Hieronder vinden jullie een voorbeeldtekst.

Breng ouders op de hoogte van het bestaan van de pagina via jullie andere kanalen. Plaats updates steeds bovenaan en voorzie voor elke update nieuwe communicatie via mail, facebook ...

Vanuit FOS Open Scouting volgen we de richtlijnen van de overheid. We verwachten ook van eenheden dat ze deze richtlijnen opvolgen. Laat dit ook zo aan de ouders weten.

 

We hadden een evenement dat niet meer kan doorgaan. Wat moeten we doen?

Op ikorganiseer.be kan je een antwoord vinden op vele vragen.

Heb je voor je eetfestijn al een bestelling geplaatst die je niet meer kan annuleren? Wees creatief en biedt een afhaalmaaltijd aan. Verspreid het afhalen over de hele dag.

Is het niet mogelijk om de bestelling of locatie af te zeggen en houden jullie hier kosten aan over? Vraag dan aan ouders of jullie de kosten kunnen delen door hun kaart (deels) om te zetten in een steunkaart.

Vanuit FOS Nationaal roepen wij ouders op om solidair te zijn met de eenheid. Als iedereen zijn reeds betaalde kaarten terugvraagt komen alle lasten bij de eenheid terecht. Bekijk met de eenheid hoe jullie de gemaakte kosten kunnen verdelen door bijvoorbeeld de reeds betaalde gelden voor de helft terug te storten.

 

Wat met FOS Nationaal?

Het landelijk secretariaat blijft tijdens kantooruren bereikbaar. We hebben alle mogelijkheden om zonder problemen van thuis uit te werken. We gaan geen onnodige verplaatsingen maken en het kantoor sluiten. Je kan ons bereiken tijdens de kantooruren via 09 245 45 86 of [email protected] 

Er zijn geen vergaderingen of overlegmomenten op kantoor. Dit voor zowel stafoverleg als voor (ploeg)vergaderingen met vrijwilligers. De stafmedewerkers bekijken hoe we de betrokkenheid met vrijwilligers kunnen bewaken en brengen hun ploegen hiervan op de hoogte.

Evenementen worden geannuleerd / Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Terug naar boven

 

Wij hebben iets nodig uit de FOS-Shop. Wat nu?

De FOS Shop is opnieuw open op woensdag. Ook online kunnen jullie bestellen via https://fosshop.be.

 

Kunnen wij als eenheid hulp bieden aan mensen in nood?

Als eenheid kunnen jullie de handen uit de mouwen steken. Doe een oproep binnen de eenheid om hulp de bieden aan mensen in de buurt die het moeilijk hebben. #vlaanderenhelpt

Dit zijn individuele vrijwilligersengagementen. Met andere woorden: het vrijwilligen is geen scoutsactiviteit. Zo is het niet de bedoeling dat jullie met de seniors afspreken om hier en daar klusjes te doen. Samenhokken is nu 'not done'! Draag gerust je scoutshemd wanneer jullie goede daden verrichten en deel het op sociale media met #vlaanderenhelpt. Zo kan iedereen genieten van jullie warmte!

De vrijwilligers die zich willen inzetten in het kader van #vlaanderenhelpt doen dat in opdracht van de Vlaamse Overheid. Zo kan je jezelf ook kosteloos laten verzekeren voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen.

Meer info vinden jullie op de site van Vlaanderen vrijwilligt. Volg ook de instructies van het Rode Kruis Vlaanderen op. Handen wassen, opnieuw en opnieuw en opnieuw…

 

Hoe kunnen we inbraak/vandalisme voorkomen?

Naast de gewoonlijke maatregelen kunnen jullie tijdens de coronacrisis een aantal extra maatregelen ondernemen: 

  • Zorg dat alles goed afgesloten is (ramen, deuren, …). 
  • Laat geen materiaal rondslingeren zoals een ladder, container ... dat kan gebruikt worden om in te breken. 
  • Laat geen kostbaar materiaal of geld liggen in het lokaal. 
  • Zorg dat er zo weinig mogelijk in het zicht ligt. Verberg de drankvoorraad. Hier staat geen naam op en het heeft een bepaalde waarde, zelfs al is het leeggoed. Zorg dat de drank altijd op een goed afsluitbare plek opgeborgen wordt. 
  • Ga eens langs tijdens een wandeling of het sporten. Spreek onderling af zodat er voldoende afwisseling is en jullie er niet allemaal tegelijk staan. 
  • Vraag aan de buren om een oogje in het zeil te houden. Zorg ervoor dat het lokaal goed zichtbaar is (bv: geen hoge haag).