Open navigation menu

Annulatievoorwaarden Evenementen & Vorming

FOS Nationaal organiseert cursussen (kadervorming en vlootcursussen) en evenementen. Er gaat een grondige voorbereiding door vrijwilligers en beroepskrachten aan vooraf. Je deelname annuleren heeft dus administratieve en organisatorische gevolgen.

Daarom hanteren we volgende annulatievoorwaarden:

Kadervorming en vlootcursussen

Tot 14 dagen voor de start van het evenement wordt 95% van het deelnamegeld terugbetaald. Annulaties tijdens de laatste 14 dagen voor het evenementen worden niet terugbetaald.

De cursus start bijvoorbeeld op 14/4

 • 95% terugbetaald t.e.m. 31/3
 • 0% terugbetaald na 31/3

Saamdagen

Tot 1 maand voor de start van het evenement wordt 95% van het deelnamegeld terugbetaald. Annuleer je tussen 7 dagen en 1 maand voor het evenement, dan betalen we nog 50% terug. Annulaties tijdens de laatste 7 dagen voor het evenement worden niet terugbetaald.

Saamdagen vindt bijvoorbeeld plaats van 22 t.e.m. 24/9

 • 95% terugbetaald t.e.m. 21/8
 • 50% terugbetaald t.e.m. 15/9
 • 0% terugbetaald na 15/9

Overmacht

Een onverwachte situatie (bv. ziekte, overlijden, ...) geeft recht op een volledige terugbetaling als:

 • De annuleringsdatum vóór de start van de activiteit ligt.
 • De afwezigheid gestaafd kan worden met een bewijsstuk (bv. doktersbriefje, overlijdensbericht, ...).

Wanneer een onverwachte gebeurtenis zicht voordoet tijdens de activiteit dan geldt:

 • Voor weekends vindt er geen terugbetaling plaats.
 • Voor weekcursussen worden de vaste kosten (50%) niet terugbetaald en worden de variabele kosten pro rata berekend en terugbetaald.

De cursus vindt bijvoorbeeld plaats van 1 t.e.m. 7/4 en kost 100 EUR (50 EUR vaste kost, 50 EUR variabele kost). De deelnemer wordt ziek op 3/4. Dat wil zeggen dat de deelnemer 4 van de 7 dagen mist en dus 4/7 x 50 EUR = 28,57 EUR terugbetaald krijgt.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/inschrijver om (gedeeltelijke) terugbetaling aan te vragen, en dit binnen de 14 dagen na het einde van de activiteit.

Opmerkingen

 • Annulaties dienen steeds gemeld te worden via [email protected]
 • Bij annulatie aan gratis initiatieven worden geen kosten aangerekend. Hou wel in je achterhoofd dat een annulatie ook in dit geval niet fijn is voor de organisatie.
 • Dit zijn onze algemene annulatievoorwaarden. Afwijkingen zijn steeds mogelijk. Bekijk dus altijd extra annulatievoorwaarden indien die vermeld staan bij een evenement.

Ben je geholpen met deze informatie?