Open navigation menu

Nieuwe eenheid

Wil jij een nieuwe open scoutsgroep opstarten? FOS Open Scouting ondersteunt je met veel plezier! Misschien is er geen scoutsgroep in de buurt of is er een tekort aan jeugdbewegingsgroepen? Of misschien wil je wel een zeer specifieke scoutswerking opstarten zoals een zeescouts of een scoutsgroep voor kinderen met een beperking?

Aan de slag!

Hoe die scoutsgroep er moet uitzien en hoe je die wil organiseren, kies je volledig zelf. Jullie kiezen hoe jullie het project aanpakken. FOS Open Scouting is er om jullie te ondersteunen in het realiseren van jouw droom.

Wij geloven dat elk kind recht heeft op vrije tijd en dus op jeugdwerk. We gaan zelfs verder en hopen dat op een dag elk kind toegang heeft tot een volwaardige, open scoutsgroep. Eentje waar gelijkwaardigheid centraal staat. Met meer dan 10.000 leden verspreid over 55 eenheden tonen we dat ons recept werkt. Maar er is ook nog veel groeipotentieel.

Wij zijn ervan overtuigd dat eender wie een nieuwe scoutsgroep kan oprichten. Er is slechts 1 basisingrediënt nodig: enthousiasme!

Meer over FOS Open Scouting

Wat maakt FOS nu FOS?

Over ons

Nieuwe eenheid oprichten? Laat het weten!

Aansluitingsvoorwaarden

Lokale jeugdwerkinitiatieven kunnen steeds lid worden van onze koepel als aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • De fundamenten van FOS Open Scouting onderschrijven en mee uitdragen door deze te implementeren in de werking;
  • Lidgeld betalen aan de federatie per aangesloten lid;

Hoe sluit je aan bij onze organisatie?

Leg een aanvraagdossier voor aan het Federaal Bestuur. Heb je beslist om een formele aanvraag in te dienen? De schriftelijke aanvraag wordt gericht aan het Federaal Bestuur, of per gewone post via het adres FOS Open Scouting (t.a.v. Raad van Bestuur), Zwijnaardsesteenweg 93 – B-9000 Gent of per elektronische post via het adres [email protected].

De aanvraag moet onderschreven zijn door minstens 4 personen die gedurende het eerste aansluitingsjaar in leiding zullen staan. Het aanvraagdossier omvat:

  • Een duidelijk project en planning.
  • Een onderbouwde visie op de haalbaarheid van de opstart en op de toekomst van de nieuwe eenheid.
  • Manier waarop jullie de fundamenten toepassen in de werking.

FOS Open Scouting verwacht tot slot van al haar aangesloten groepen:

  • Participatie door aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen en eventuele andere inspraakorganen.
  • Zoveel mogelijk gevormde leiding om een goede werking met een kwalitatief aanbod te kunnen bieden aan de leden. Lees meer over vorming bij FOS Open Scouting.

Heb je interesse om een nieuwe eenheid op te richten? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

Ook interessant

Hoe richt ik een nieuwe FOS-eenheid op?

#Ondersteuning

In dit uitgebreide artikel lees je alles over het oprichten van een nieuwe scoutsgroep.

Hoe verwelkom je nieuwe leiding in de leidingsploeg?

#Leidingsploeg

Starten als nieuwe leiding is best spannend! Geef ze daarom een warm welkom. Zo kan je hen snel…

Aan Zet! FOS Open Scouting informeert scoutsjongeren over verkiezingen

Ben je geholpen met deze informatie?

Het kantoor is gesloten op 3 & 4 juni