Je bent hier:

Op buitenlands kamp en nood aan experten? Je hoeft het niet altijd ver te zoeken! Onze eenheden gingen de laatste jaren massaal op buitenlands kamp.
Land Eenheid  Jaar
Albanië 192e FOS De Wouw 2018
Benin 11e FOS De Boekaniers 2009
Bosnië en Herzegovina 345e FOS De Toekan 2017
Bulgarije 191e FOS De Reiger 2018
  28e FOS De Sperwer 2017
  156e FOS De Havik 2011
Corsica 24e FOS Tom Wilson 2010
  39e FOS De Menapiërs 2009
Denemarken 3e FOS De Wilde Eend 2016
  1e FOS Lange Wapper 2015 & 2007
  233e FOS Durendael 2012 & 2004
  7e FOS Mercator 2011
  213e FOS De Hinde 2011
  226e FOS De Leeuwerik 2008
  2e FOS Westhinder 2002
Duitsland 111e FOS First Brussels 2016
  33e FOS De Navajo's 2012
  226e FOS De Leeuwerik 2010 & 2009
  204e FOS De Tortels 2010
  192e FOS De Wouw 2009 & 2008
  157e FOS De Ouistiti's 2005
  285e FOS Leeuwkens Linden 2005
Estland 28e FOS De Sperwer 2016
Letland 28e FOS De Sperwer 2016
Finland 3e FOS De Wilde Eend 2008
Frankrijk 24e FOS Tom Wilson 2018 & 2017 & 2015 & 2014 & 2013 & 2010 & 2008 & 2007 & 2005 & 2004 & 2003
  140e FOS Roodbaard 2016
  281e FOS De Zebra's 2013 & 2012
  3e FOS De Wilde Eend 2013 & 2011
  263e FOS De Dolfijn 2012 & 2002
  152e FOS De Kangoeroes 2011 & 2010
  213e FOS De Hinde 2011 & 2003
  345e FOS De Toekan 2011
  286e FOS Hermes 2010 & 2007
  151e FOS De Koala's 2008 & 2002
  36e FOS De Jakketoes 2007
  39e FOS De Menapiërs 2007
  7e FOS Mercator 2006
  15e FOS 't Kraaienest 2006
  192e FOS De Wouw 2003
  205e FOS Impeesa 2002
  264e FOS De Vlievleger 2002
Griekenland 345e FOS De Toekan 2018
  204e FOS De Tortels 2017
  209e FOS De Vrijbuiters 2011
Hongarije 39e FOS De Menapiërs 2018 & 2014
  213e FOS De Hinde 2018
  192e FOS De Wouw 2015
  281e FOS De Zebra's 2015
  264e FOS De Vlievleger 2015
  28e FOS De Sperwer 2015 & 2008
  33e FOS De Navajo's 2013
  204e FOS De Tortels 2013
  152e FOS De Kangoeroes 2013
  191e FOS De Reiger 2012
  151e FOS De Koala's 2010
  8e FOS 't Vloedgat 2008
  286e FOS Hermes 2005
Ierland 24e FOS Tom Wilson 2015
Ijsland 7e FOS Mercator 2018
  102e FOS De Albatros 2018
Italië 24e FOS Tom Wilson 2017 & 2006
  152e FOS De Kangoeroes 2016
  155e FOS De Feniks 2015
  206e FOS De Flamingo's 2014
  209e FOS De Vrijbuiters 2012
  28e FOS De Sperwer 2005
  156e FOS De Havik 2003
Kroatië 233e FOS Durendael 2018 & 2008
  213e FOS De Hinde 2018
  204e FOS De Tortels 2018 & 2012 & 2006
  209e FOS De Vrijbuiters 2017 & 2013
  33e FOS De Navajo's 2017
  102e FOS De Albatros 2016
  21e FOS De Jolle 2016
  285e FOS De Leeuwkens 2015
  1e FOS De Lange Wapper 2013
  285e FOS Leeuwkens Linden 2013
  345e FOS De Toekan 2013
  156e FOS De Havik 2013
  281e FOS De Zebra's 2012
Luxemburg 157e FOS De Ouistiti's 2017 & 2010 & 2003
  111e FOS First Brussels 2016
  24e FOS Tom Wilson 2012
  213e FOS De Hinde 2012 & 2005
  14e FOS De Faunaten 2010
  286e FOS Hermes 2004
  192e FOS De Wouw 2002
Macedonië 8e FOS 't Vloedgat 2016
  7e FOS Mercator 2016
  39e FOS De Menapiërs 2016
  102e FOS De Albatros 2015
Montenegro 204e FOS De Tortels 2018
  39e FOS De Menapiërs 2016
  28e FOS De Sperwer 2018
  8e FOS 't Vloedgat 2017
  102e FOS De Albatros 2015
Nederland 9e FOS De Wandelaar 2018 & 2016 & 2015 & 2014 & 2012 & 2003
  1e FOS Lange Wapper 2018 & 2017 & 2016 & 2014 & 2013 & 2012 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007 & 2006 & 2005 & 2004 & 2003
  11e FOS De Boekaniers 2018 & 2017 & 2016 & 2014 & 2012 & 2010 & 2008 & 2004 & 2002
  3e FOS De Wilde Eend 2018 & 2017 & 2016 & 2015 & 2014 & 2013 & 2012 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007 & 2006 & 2005 & 2004 & 2003 & 2002
  15e FOS 't Kraaienest 2018 & 2017 & 2016 & 2015 & 2014 & 2013 & 2012 & 2011 & 2010 & 2008 & 2005 & 2004 & 2003 & 2002
  7e FOS Mercator 2018 & 2017 & 2016 & 2014 & 2013 & 2012 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007 & 2006 & 2005 & 2004 & 2002
  2e FOS Westhinder 2018 & 2017 & 2016 & 2015 & 2014 & 2013 & 2012 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007 & 2006 & 2005 & 2004 & 2003 & 2002
  209e FOS De Vrijbuiters 2017 & 2012
  140e FOS Roodbaard 2017 & 2015 & 2012
  80e FOS Kludde 2016 & 2012 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2005 & 2004 & 2003 & 2002
  102e FOS De Albatros 2015 & 2012 & 2010 & 2008
  111e FOS First Brussels 2015
  345e FOS De Toekan 2011
  36e FOS De Jakketoes 2011
  156e FOS De Havik 2010
  24e FOS Tom Wilson 2007
  226e FOS De Leeuwerik 2005
  233e FOS Durendael 2002
  8e FOS 't Vloedgat 2002
Noorwegen 8e FOS 't Vloedgat 2015
  24e FOS Tom Wilson 2014 & 2009 & 2006
  111e FOS First Brussels 2013
  263e FOS De Dolfijn 2010
Oostenrijk 226e FOS De Leeuwerik 2018
  213e FOS De Hinde 2018
  33e FOS De Navajo's 2016
  286e FOS Hermes 2015
  151e FOS De Koala's 2012
  192e FOS De Wouw 2012 & 2011
  80e FOS Kludde 2007
Polen 205e FOS Impeesa 2018
  264e FOS De Vlievleger 2018
  156e FOS De Havik 2017
  152e FOS De Kangoeroes 2015
  213e FOS De Hinde 2013 & 2010
  24e FOS Tom Wilson 2011 & 2005
  8e FOS 't Vloedgat 2009
  28e FOS De Sperwer 2009
  7e FOS Mercator 2009
  345e FOS De Toekan 2014
  39e FOS De Menapiërs 2015
Portugal 102e FOS De Albatros 2017
  1e FOS Lange Wapper 2016
  264e FOS De Vlievleger 2016
  345e FOS De Toekan 2016
Roemenië 152e FOS De Kangoeroes 2018 & 2009
  200e FOS De Vleermuis 2018
  120e FOS De Zwaluw 2017
  39e FOS De Menapiërs 2017 & 2010
  192e FOS De Wouw 2016 & 2011
  156e FOS De Havik 2015
  33e FOS De Navajo's 2015
  191e FOS De Reiger 2014
  204e FOS De Tortels 2007
Schotland 24e FOS Tom Wilson 2007
  28e FOS De Sperwer 2006
  213e FOS De Hinde 2005
  263e FOS De Dolfijn 2004
Slovenië 209e FOS De Vrijbuiters 2018
  213e FOS De Hinde 2018
  285e FOS De Leeuwkens 2017
  192e FOS De Wouw 2017 & 2007
  226e FOS De Leeuwerik 2017
  204e FOS De Tortels 2016
  28e FOS De Sperwer 2013
  39e FOS De Menapiërs 2012 & 2006
  345e FOS De Toekan 2010
  155e FOS De Feniks 2015
Slowakije 213e FOS De Hinde 2018
  152e FOS De Kangoeroes 2017
  264e FOS De Vlievleger 2017 & 2013
  345e FOS De Toekan 2014
  226e FOS De Leeuwerik 2018
Spanje 151e FOS De Koala's 2018
  250e FOS De Grizzly 2017
  28e FOS De Sperwer 2012
  345e FOS De Toekan 2012
  209e FOS De Vrijbuiters 2011 & 2010 & 2003
  39e FOS De Menapiërs 2008 & 2004
Tsjechië 226e FOS De Leeuwerik 2018 & 2006
  156e FOS De Havik 2018 & 2005
  120e FOS De Zwaluw 2018
  213e FOS De Hinde 2018 & 2017 & 2012
  209e De Vrijbuiters 2016
  45e FOS De Schrans 2016 & 2005
  39e FOS De Menapiërs 2015 & 2013 & 2011 & 2002
  192e FOS De Wouw 2012
  24e FOS Tom Wilson 2011
  28e FOS De Sperwer 2011
  191e FOS De Reiger 2010
  204e FOS De Tortels 2009
  14e FOS De Faunaten 2006
  152e FOS De Kangoeroes 2005
  264e FOS de Vlievleger 2017 & 2005 & 2003
USA 3e FOS De Wilde Eend 2002
Verenigd Koninkrijk 213e FOS De Hinde 2015
  205e FOS Impeesa 2014
  111e FOS First Brussels 2014
  24e FOS Tom Wilson 2013
  8e FOS 't Vloedgat 2012
  140e FOS Roodbaard 2009
  226e FOS De Leeuwerik 2007
  15e FOS 't Kraaienest 2004
  233e FOS Durendael 2003
Zweden 209e FOS De Vrijbuiters 2016
  3e FOS De Wilde Eend 2014
  140e FOS Roodbaard 2011
  192e FOS De Wouw 2011
  8e FOS 't Vloedgat 2007
  28e FOS De Sperwer 2007
  1e FOS Lange Wapper 2004
Zwitserland 151e FOS De Koala's 2018 & 2012 & 2010 & 2008 & 2006 & 2004 & 2002
  111e FOS First Brussels 2017 & 2013
  226e FOS De Leeuwerik 2016
  204e FOS De Tortels 2016 & 2008
  263e FOS De Dolfijn 2016
  33e FOS De Navajo's 2014
  205e FOS Impeesa 2012 & 2008
  24e FOS Tom Wilson 2009
  14e FOS De Faunaten 2007
  286e FOS Hermes 2006
  192e FOS De Wouw 2004

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken