Je kan optioneel voor individuele leden een extra reisbijstandsverzekering afsluiten. Ga na of en voor welke leden dit noodzakelijk is. In de meeste verzekeringen van de mutualiteit is dit doorgaans wel het geval wat repatriëring binnen Europa betreft. Vaak is het ook zo dat ze dan zelf willen oordelen over de noodzaak van de repatriëring en het dan ook zelf willen/zullen regelen om de kosten binnen te perken te houden.

Wensen er toch leden in te tekenen op deze extra verzekering reisbijstand, dan dienen onderstaande gegevens minstens 1 week vooraf en schriftelijk te worden meegedeeld aan FOS Open Scouting via [email protected].

Volgende gegevens zijn hierbij nodig:

  • bestemming,
  • begin- en einddatum,
  • namenlijst met geboortedatum van de in België gedomicilieerde deelnemers,

In de dekking is het volgende inbegrepen:

  • terugbetaling van de in een ziekenhuis gemaakte farmaceutische, heelkundige en verpleegkosten (beperkt tot 500.000,00 euro)
  • terugbetaling van de kosten voor ambulante medische verzorging (beperkt tot 1.250,00 euro – kosten voor tandverzorging tot 125,00 euro)
  • repatriëring van de verzekerde gewonde of zieke indien de geneesheren de repatriëring aanbevelen (niet bij bv. lichte verwondingen etc.)
  • indien geen repatriëring mogelijk is, het vervoer van een in België achtergebleven familielid naar de verzekerde (indien de gehospitaliseerde ouder is dan 18 is een bijkomende voorwaarde dat de ziekenhuisverpleging langer moet duren dan vijf dagen)
  • opzoekings- en reddingskosten bij een ongeval of verdwijning
  • vervroegde terugreis bij overlijden van een familielid in België

Een factuur volgt achteraf. De premie is afhankelijk van de duur van de reis en de bestemming. Dit kost je ongeveer 2 euro per dag per persoon, maar met een minimum van 80 euro per kamp (als dus slechts enkele Seniors hier beroep op willen doen is het voor hen dus een stuk duurder). Meer details over de prijzen kan je lezen in de bundel 'Verzekering in een notendop'.

Meer informatie over deze tijdelijke verzekering rechtsbijstand lees je in de algemene voorwaarden van deze polis.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken