Je bent hier:

Gepost op

Registreer de uiteindelijke begunstigden van je steunvzw voor 30/09/2019

Je steunvzw (niet je eenheid) dient de uiteindelijke begunstigden (of Ultimate Benifial Owners) te registreren in het UBO-register voor 30/09/2019. Dit staat volledig los van de nieuwe vzw-wetgeving die op til is, maar vloeit voort uit een anti-witwas wet.

Concreet komt het er op neer dat je steunvzw via dit register een aantal gegevens van hun bestuurders (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfplaats, rijksregisternummer) dient door te spelen aan de overheid. Telkens er bestuurswijzigingen zijn dient dit ook te worden aangepast.

Voor een eerste registratie van de huidige bestuurders via de online toepassing op het MyMinFinPro-portaal is er nog tijd tot 30 september 2019. De overheidsdienst financiën werkte een lijvige handleiding uit en voorzag enkele tientallen FAQs.

Tip: Ook de Vlaamse Sport Federatie voorzag een verhelderend stap voor stap filmpje...

UPDATE:

De FOD financiën zal een gedoogbeleid voeren tot 31 december 2019, dit houdt in dat er de eerste drie maanden geen sancties zullen worden opgelegd voor foutieve of onvolledige registraties.

UPDATE:

Omdat de overheid toch al heel wat gegevens van je steunvzw kent werd ondertussen het UBO-register gelinkt aan de 'kruispuntdatabank van de ondernemingen' (KBO). Je hoeft dus niet alles nog eens in te geven (maar wel te bevestigen).

Wat doe je?

  • Ga eerst na of de informatie die in het KBO staat (nog) klopt. Je kan dit gewoon online opzoeken.
  • Klopt het niet (meer)? Dan zal je eerst de formulieren 1 en 2 moeten invullen en indienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
  • Alles in orde? Een bestuurder dient zich dan aan te melden via het MyMinFinPro-portaal en vul het nodige aan. (zie ook link naar handleiding eerder in dit bericht)