FOS nationaal biedt naast SOMkort ook een korting aan op activiteiten, kampen, unifomen en al wat een specifiek lid nodig heeft om aan scouting te kunnen doen. Dit is het SOMfonds.

Wat? 

Bij het SOMfonds gaat het om een toelage voor ouders die het financieel moeilijk hebben, voor alles (*behalve lidgeld) waar hun kind nood aan heeft om het spel van scouting te kunnen spelen. Denk aan: weekendprijs, kampprijs, unifom, slaapzak, ... Dit met een bovengrens van 150 euro per jaar per kind.

*Voor de korting op het lidgeld heb jet het systeem van SOMkort die je via het online administratiesysteem kunt aanvragen.

Hoe vraag je de korting door het SOMfonds aan? 

Dit doe je door het SOM formulier in te vullen en door te mailen naar [email protected]. Lees ook even de voorwaarden* na. 

* Solidariteit is een gedeeld goed. Bij FOS Open Scouting vinden we het belangrijk dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Daarom hanteren we de 1/3 regel bij aanvragen. We verwachten dat voor alle gevraagde bedragen 1/3 wordt betaald door de ouders en 1/3 door de eenheid. FOS Open Scouting past de laatste 1/3 bij, met een bovengrens van 150 euro. Waarom we dit zo doen? 

Hoe informeer je de ouders? 

Net als bij korting op het lidgeld infomeer je de ouders best aan het begin van het scoutsjaar over Solidariteit op Maat door middel van een infoavond, tijdens huisbezoeken of met een eenvoudige brief. Leg flyers, folders en/of posters over SOM klaar of deel ze uit*.

 * TIP: herhaal het bestaan van SOM eens bij de ouders wanneer jullie plannen hebben voor een bepaalde activiteit of voor jullie op kamp vertrekken.

Een voorbeeld (financieel plan)

Karel is lid van de Goudvis. Zijn ouders kregen het deze zomer door omstandigheden financieel een pak lastiger, maar willen hun kinderen toch opnieuw inschrijven. Karel heeft bovendien een nieuw uniform nodig.  Jullie vroegen al een korting op het lidgeld aan via SOMkort en bekijken nu in welke kosten jullie extra tegemoet kunnen komen.

Overzicht extra kosten tijdens dit scoutsjaar

* Uniform Karel : 30 Euro (hemd) + 6 Euro (das) = 36 Euro
* Paaskamp April: 60 Euro
* Zomerkamp: 90 Euro
* Bellewaerde: 30 Euro
* Cinema: 9 Euro
* Wekelijkse 4-uurtjes: 30 Euro 

Totaal:

255 Euro

Berekening tussenkomst FOS nationaal

* Uniform Karel: 36 / 3 = 12 Euro
* Paaskamp april: 60 / 3 = 20 Euro
* Zomerkamp: 90 / 3 = 30 Euro
* Bellewaerde: 30 / 3 = 10 Euro
* Cinema: 9 / 3 = 3 Euro
* Wekelijkse 4-uurtjes: geen tussenkomst - we verwachten dat jullie dit minstens voor de helft op jullie nemen

Totale tussenkomst FOS nationaal: 75 Euro

Verwachte tussenkomst eenheid de Goudvis

* 75 Euro + 15 Euro (1/2 wekelijkste 4-uurtjes): 90 Euro

Totale kostprijs voor ouders Karel

* 255 Euro - (75 Euro + 90 Euro) = 90 Euro

*TIP: Een dergelijk financieel plan opstellen vraag je natuurlijk niet aan de ouders in kwestie, maar doe je zelf met je leidingploeg. Als ouders enkel gebruik willen maken van SOMkort hoef je zo'n plan natuurlijk niet op te stellen. Willen ze gebruik maken van kortingen op kampen, uniform, activiteiten, ...? Dan kan zo'n plan écht wel handig zijn. Sommige ouders zullen dit in één keer kunnen betalen, anderen zullen misschien vragen om de betaling te spreiden (vb. per maand). Praat met de ouders en zoek naar de beste oplossing.

Niet gevonden wat je zoekt?

Search