Je bent hier:

Ben je geïnteresseerd in Cursus Animator, Hoofdanimator of Instructeur? Weet dan dat je hiervoor een attest kan krijgen dat door de Vlaamse overheid uitgereikt wordt en waarmee je ook bij tal van andere jeugdorganisaties - zoals speelpleinwerking of de mutualiteiten - aan de slag kan. Bovendien staat het ook niet mis op je cv of kan het handig blijken op school of tijdens een stage.

Klik hier om na te lezen welke stappen jij moet zetten om je attest te behalen.

Interessant om weten is ook dat je met je attest bij de meeste steden en gemeenten subsidies kan krijgen voor je eenheid. Vaak worden de cursussen ook helemaal of gedeeltelijk terugbetaald door je stad of gemeente. Aarzel dus niet om je te informeren bij je eenheidsleiding of bijvoorbeeld de plaatselijke jeugddienst. 

Een deelnemersbewijs

Wat de andere cursussen betreft (Cursus Eenheidsleiding, Cursus A La Carte of Cursus Gilwell), reikt TRAVO enkel een deelnemersbewijs uit. Geen attest dus van de Vlaamse overheid, maar daarom niet minder interessant. Vaak wordt er door je stad of gemeente na afgifte van het deelnamebewijs een stuk terugbetaald.

 

Ook tijdens de cursus zal TRAVO de stage, het evaluatiemoment en het attest nog eens glashelder toelichten. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met TRAVO ([email protected]) en we helpen je met plezier op weg.

Je attest behalen binnen de nieuwe regelgeving

Deze uitleg geldt voor alle deelnemers aan een Cursus Animator, Hoofdanimator en Instructeur die na 1 oktober 2015 hun traject hebben opgestart. Al deze deelnemers vallen onder de nieuwe regelgeving.

Het attest behalen in 3 stappen:

Het behalen van een attest binnen de nieuwe regelgeving bestaat uit drie stappen: een theoretisch luik van 50u, een stage van 50u en tot slot een evaluatiemoment van 4u. Deze drie stappen MOET je binnen een termijn van drie jaar doorlopen hebben.

 1. Het theoretisch gedeelte: elk traject start met een vormingsluik van 50u. Op het einde van dit deel keer je - klaar voor je stage - met enkele werkpunten terug naar je eenheid of stageplaats.
 • Traject tot Animator
 • Traject tot Hoofdanimator
 • Traject tot Instructeur
 1. De stage: je stageperiode duurt  50u. Deze stage vindt (meestal) plaats binnen de eigen eenheid. De deelnemer kiest een stagebegeleider en gaat verder aan de slag met zijn/haar trajectboekje. Na de stageperiode wordt het trajectboekje naar het Landelijk Secretariaat opgestuurd en moet de deelnemer zich inschrijven voor een evaluatiemoment.
 2. Het evaluatiemoment: tijdens dit  afsluitend moment wordt gereflecteerd over het voorbije traject a.d.h.v. het trajectboekje en wanneer de deelnemer een positieve evaluatie krijgt, ontvangt hij/zij het attest. FEEST! De eenheidsleid(st)er wordt van het behaalde attest op de hoogte gebracht.

Andere vorming

Behalve deze drie cursussen heeft TRAVO nog een ruimer vormingsaanbod (Cursus Eenheidsleiding, Cursus Verdiep Jezelf, Cursus Gilwell). Deze cursussen leiden echter niet tot een attest uitgereikt door de Vlaamse Overheid, maar zijn daarom niet minder interessant.

 

Terugbetalingen en subsidies

Terugbetaling voor erkende kadervorming (attestencursus)

Op de FOSwiki vind je een (vrij aan te vullen) overzicht van gemeentelijke terugbetalingsregelingen

Elke gemeente heeft een eigen terugbetalingsregeling voor deelnamegelden van erkende kadervorming. De enige lijn die daarin te trekken valt, is dat dit steeds via de gemeentelijke jeugddienst gaat.
Ook hoeveel er wordt terugbetaald is verschillend in elke gemeente. Sommige gemeenten betalen het volledige cursusgeld terug, anderen betalen slechts de helft terug.
Steeds heb je daarvoor wel het deelnamebewijs nodig dat elke deelnemers normaal gezien op het einde van de cursus ontvangt. Heb je dat niet gekregen of ben je het kwijt? Een eenvoudig mailtje naar [email protected].be kan dit oplossen.
Uitleggen wat & hoe kunnen we je niet doen, wel geven we je hier een lijstje vragen waarmee je naar de jeugddienst kunt stappen:

 • Is er terugbetaling voor alle leden van onze vereniging of enkel zij die in de gemeente zelf wonen?
 • Indien het enkel geldig is voor inwoners van de gemeente, kan leiding uit een andere gemeente best eens bij hun eigen gemeentelijke jeugddienst vragen of ze een terugbetaling kunnen krijgen.
 • Hoeveel wordt er terugbetaald?
 • Wie moet de aanvraag indienen?
 • Hoe moet dat gebeuren? Is daar een formulier voor?
 • Wanneer moet de aanvraag ingediend worden?
 • Welke cursussen komen daarvoor in aanmerking? (In principe komen cursussen die leiden tot een attest animator, hoofdanimator of instructeur altijd in aanmerking).
 • Vraag zeker na of ook andere vormingen (zoal A la carte, Gilwell,…) in aanmerking komen voor terugbetaling.

Belangrijk: aangezien je vanaf nu het attest animator over verschillende jaren kan behalen (d.m.v. de weekendcursus), kan het zijn dat je deze vergoeding in deeltjes moet aanvragen. Na elk weekend krijg je dus een deelnamebewijs mee. Ook hier ga je best bij je eigen gemeente na hoe zij deze cursus vergoeden.

Subsidies voor geattesteerde leiding

Sommige gemeenten betalen niet alleen de cursusgelden terug, maar geven ook subsidies voor ‘geattesteerde leiding’. Dan krijg je samen met je jaarlijkse subsidies ook nog eens geld per actieve leid(st)er die een attest (animator, hoofdanimator of instructeur) heeft. Bekijk goed het subsidiereglement van de gemeente of vraag na bij de jeugddienst.
Als er zo’n regeling is, zal je steeds een kopie van het attest of het attestnummer nodig hebben. Dat nummer vind je op het attest boven de naam. Wanneer een attest wordt uitgereikt, wordt de EL ook steeds per brief op de hoogte gebracht. Ook op die brief vermelden we steeds het attestnummers.
Attest kwijt? Geen probleem, het FOS4U-team houdt normaal gezien alle nummers bij, dus die kun je steeds opvragen. Ook kunnen wij een nieuw attest aanvragen bij de overheid als dat nodig zou zijn. Een mailtje naar [email protected].be volstaat daarvoor.

Veel voorkomende problemen en hun oplossing

Probleemomschrijving Mogelijke oorzaak Oplossing Niet gelukt?
Ik heb een cursus gevolgd maar vind mijn groeiboekje niet meer.    Je hebt er geen meegekregen (oeps, foutje!), de hond heeft ’t opgegeten, de welpen zijn ermee gaan lopen,…    Op www.fosopenscouting.bevind je de pdf-versie van het groeiboekje. Download & print. Vraag dan een nieuw exemplaar aan via [email protected]
Ik volgde ooit een cursus maar vroeg nooit een attest aan. Groeiboekje niet ingevuld, niet opgestuurd, boekje blijven liggen bij de mentor,…. Geen probleem, ook jaren later kun je nog je groeiboekje opsturen en een attest vragen. Contacteer [email protected]en we zoeken samen een oplossing op maat.
Ik stuurde ooit een groeiboekje op, maar kreeg nooit een attest. Algemene staking, de FOS-hond heeft ’t opgegeten,… Contacteer [email protected] of bel 09/245 45 86 en we zoeken samen een oplossing op maat. Probeer het nog eens.
Ik heb geen deelnamebewijs gekregen op cursus, of ik ben het kwijt. Vergeten, verloren, verbrand, verstoken, vermist, verkeerd ingevuld, verkreukeld, verborgen, verbeurdverklaard, verorberd,… Contacteer [email protected] of bel 09/245 45 86 en we zoeken samen een oplossing op maat. Probeer het nog eens.
Ik raak niet wijs uit de subsidieregeling van onze gemeente. Bureaucratisch jargon, overdreven vorm van regulitis, moeilijke communicatie,… We zoeken het graag samen met jou uit, mail je vraag naar [email protected]. Probeer het nog eens.

Niet gevonden wat je zoekt?

Search