Je bent hier:

Gepost op

Als jeugdbeweging weten we dat het niet altijd eenvoudig is om kwetsbare jongeren te betrekken. Maar met enkele kleine inspanningen kunnen we een paar drempels verlagen.

Sta even stil over de toegankelijkheid van jullie eenheid! Neem het aanbod onder de loep, zoek naar alle mogelijke drempels en probeer deze te verlagen. Daarbij kunnen jullie luisteren naar de stem van mensen in armoede. Je kan een armoedevereniging vinden in de buurt via www.uitpas.bewww.welzijnsschakels.be en www.netwerktegenarmoede.be.

Welzijnsschakel Ommekeer vzw is zo een vereniging waar armen het woord nemen. Samen met het Netwerk tegen armoede en andere partners ontwikkelden ze Er op Uit – een project waar ze aan de hand van een fototentoonstelling een dialoog willen opstarten met verenigingen om hun activiteiten open te stellen voor mensen in armoede. Hieronder kan je enkele getuigenissen lezen met tips hoe je binnen jouw eenheid drempels kan verlagen. 

“In onze jeugdvereniging hebben we een tweedehands-uniformwinkel en is één stuk van het uniform dragen voldoende. Op die manier willen we de kosten van kledij drukken voor al onze leden” 

Voorzien jullie tweedehandsmateriaal en/of een uitleendienst?

Als onze kinderen actief zijn in een jeugdbeweging, betekent dit meestal dat er aangepaste kledij nodig is. Kan de vereniging het gebruik van tweedehandssportkledij of -uniform niet meer promoten? Als verenigingen tweedehandskleren aankopen en verkopen bij de leden aan betaalbare prijzen kan dat de kostprijs voor ons sterk drukken. Sommige verenigingen beperken het aantal verplichte kledingstukken. Dat helpt ons ook vooruit. 

Sommigen onder ons zullen toch al het mogelijke doen om een nieuw uniform te kopen, om onze kinderen te beschermen tegen uitsluiting. Die gevoeligheid moet men proberen te begrijpen en respecteren. Het is daarom belangrijk het gebruik van tweedehandsmateriaal te verspreiden bij zoveel mogelijk leden. 

 

“De eerste keer dat ik naar de jeugdbeweging kwam, dacht ik: “Wat gaan de daar van mij denken?”. Ik werd ontvangen door de vertrouwenspersoon. Zij ontvangt nieuwe leden en hun ouders, maakt hen wegwijs en stelt hen op hun gemak. Ik voelde me echt welkom!”

Hebben jullie een vertrouwenspersoon binnen de eenheid?

Zorg voor een vertrouwd gezicht bij de jeugdbeweging. Iemand die de wereld, de problemen en gevoeligheden van mensen in armoede heeft leren kennen. Zo’n persoon kan voor ons een discreet aanspreekpunt zijn. De vertrouwenspersoon kan speciale aandacht hebben voor de verwelkoming van nieuwe mensen en kan op een positieve manier contact opnemen met mensen die weg blijven. 

 

ONDERSTEUNING VAN PLOEG DIVERSITEIT

Vind je ook dat elk kind en elke jongere recht heeft op een leuke vakantie en heb je zin om actie te ondernemen hiervoor? Doe mee aan ‘Mee op Kamp’! Registreer hier, en de ploeg diversiteit brengt jou in contact met kinderen en jongeren via sociale organisaties die dan mee kunnen op je zomerkamp. 

Kennen jullie Solidariteit op Maat? Ontdek nu hoe je met steun van FOS Open Scouting de financiële drempels kan verlagen. 

Daarnaast kan je met je eenheid de diversiteitskoffer ontlenen. Hierin zitten enkele inleefspelen over het thema armoede en drempelverlaging. Zo kan je jouw eenheid eens onder de loep nemen en enkele acties voorstellen om iedereen jouw eenheid toegankelijk te maken voor iedereen!                               

Hebben jullie nog vragen, of hadden jullie graag een specifiek traject of ondersteuning gehad vanuit ploeg diversiteit? Neem dan contact op met [email protected]

“Mijn kinderen kregen op school het bezoek van enkele leiders uit de jeugdbeweging die hen uitnodigden voor de ‘vriendjesdag’. Omdat er nog kinderen van de klas gingen zijn mijn kinderen ook gegaan. Zondag zijn ze voor het eerst naar een leuke spelnamiddag geweest en ze waren superenthousiast! Ze mogen 4 keer gaan vooraleer ze beslissen om lid te worden”. 

Laten jullie proeven van het aanbod? 

Een laagdrempelige kennismakingsactiviteit zonder verplichtingen kan ons aanzetten om jouw jeugdbeweging te leren kennen. Als je een activiteit organiseert die bestaat uit meerdere sessies, geef dan de kans de eerste keren vrijblijvend te ‘proeven’.

 

“Naar het jaarlijks eetfestijn gaan we niet. Maar met de jeugdbeweging gaan we in juni altijd auto’s wassen op de parking van het dorpsplein. Ik en mijn broer helpen graag. We hebben samen wel 30 auto’s gewassen!” 

Leggen jullie de financiële last voor fondsenwerving niet enkel bij leden? 

We kunnen meestal niet deelnemen aan fondsenwerving omdat we in onze directe omgeving geen kaarten of andere zaken kunnen verkopen. We voelen fondsenwerving vaak aan als sociale verplichting waar we niet kunnen aan voldoen. Als vereniging kan je ook eens activiteiten organiseren waar de financiële last niet bij de leden terecht komt. Als we ons goed voelen in een vereniging doen we graag vrijwilligerswerk! We voelen ons ook beter in de vereniging als we mee inspanningen kunnen doen. 

 

“Onlangs kwam de jeugdbeweging spreken in onze vereniging. Nu zijn er 3 kinderen ingeschreven uit onze groep. De kinderen zijn super enthousiast. Samenwerken loont.” 

Zoeken jullie contact met sociale organisaties in de omgeving? 

Mensen in armoede bereiken is één van de grote uitdagingen. Er is vaak een heel proces nodig om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Sociaal werkers of vrijwilligers in armoedeverenigingen hebben een langdurig contact met mensen in armoede. Je aanbod kenbaar maken via een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen kan je activiteit toegankelijker maken voor mensen in armoede. Een kleine inspanning is bv. systematisch je folders/magazines/… door te sturen naar sociale organisaties in je omgeving of samen een open infomoment te organiseren voor iedereen, waaronder ook mensen in armoede.