Je bent hier:

Elke traject binnen kadervorming omvat 50 uur cursus volgen en 50 uur stage lopen. Na het afronden van het Traject tot Animator, Hoofdanimator of Instructeur in het jeugdwerk, kan je een attest behalen. 

Deze attesten worden uitgereikt door de Vlaamse overheid en zijn zowel een meerwaarde voor de deelnemer als voor de eenheid. Je kan er als deelnemer mee aan de slag tijdens vakantiewerk op het lokale speelplein of bij je mutualiteit, het staat goed op je cv en het kan handig zijn tijdens een schoolcarrière of stage. De eenheid kan extra subsidies krijgen voor leiding die attesten behalen. 

Maak jouw traject in orde via de KAVO-website

Om geattesteerde trajecten in goede banen te leiden, bestaat de KAVO-website (Kadervormingstool). Elk traject binnen kadervorming duurt maximaal 3 jaar en bestaat uit 5 stappen: 

 • Maak een KAVO-ID aan via de website (voor je deelneemt aan de cursus) 
 • Zoek de cursus waarvoor je bent ingeschreven (cursus van FOS Open Scouting)*
 • Meld je stageplaats (jouw eenheid) 
 • Rond je traject af door je trajectboekje in te dienen bij FOS Open Scouting 
 • Ontvang, print en gebruik je attest

*Voor de cursus Hoofdanimator of de cursus Instructeur moet je mogelijks (afhankelijk van je eerdere traject) een Portfolio uploaden. Daarover kan je alles vinden onder 'Portfolio'.

Terugbetaling cursus

Elke gemeente heeft een eigen beleid omtrent de (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van geattesteerde cursussen. Informeer hierover vind je bij de plaatselijke jeugddienst.

Gemeenten betalen de cursus vaak terug vooraleer het gehele traject is afgerond en vragen daarom een deelnamebewijs op, dit ontvangt elke deelnemer na afloop van de cursus (dus VOOR de stage). 

Bij het informeren omtrent terugbetaling door de gemeente kan je volgende vragen stellen aan de jeugddienst: 

 • Is er terugbetaling voor alle leden van de vereniging of enkel voor wie in de gemeente woont? Indien enkel inwoners van de gemeente terugbetaling krijgen, kan de leiding uit andere gemeenten best informeren bij hun gemeentelijke jeugddienst. 
 • Hoeveel wordt er terugbetaald? 
 • Wie moet de aanvraag indienen? (de vereniging, de persoon zelf of de ouders) 
 • Hoe moet de aanvraag ingediend worden? Is daar een formulier voor? 
 • Wanneer moet de aanvraag ingediend worden? 
 • Welke cursussen komen in aanmerking? (Enkel kadervorming of ook andere vormingen? 

 Veelgestelde vragen

Ik heb een cursus gevolgd en ben mijn trajectboekje kwijt. 

“Download het boekje voor jouw cursus via de cursuspagina’s, druk het af en vul het (in samenspraak met je instructeurs) opnieuw in.” 

Ik volgde ooit een cursus maar vroeg nooit een attest aan. 

“Je kan je traject afronden tot drie jaar na de start van jouw cursus. Dit omvat het invullen en opsturen van je trajectboekje. Tot die tijd kan je nog attest aanvragen, nadien ben je te laat.” 

Ik stuurde ooit een groeiboekje op, maar kreeg nooit een attest. 

“Contacteer het landelijk secretariaat van FOS Open Scouting om navraag te doen.” 

Ik heb geen deelnamebewijs van de cursus. 

“Mail jouw persoonsgegevens en de cursus waaraan je deelnam naar [email protected] en vraag een nieuw deelnamebewijs aan.” 

Ik begrijp niets van de subsidie- of terugbetalingsregeling van de gemeente. 

“Schakel eerst je eenheidsleiding in om je te helpen. Als dat niet lukt kunnen jullie contact opnemen met het landelijk secretariaat van FOS Open Scouting om ondersteuning te vragen.” 

Ik kan niet overweg met de KAVO-website. 

“Bekijk de handleiding op de website of contacteer de bevoegde dienst.” 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken