Je bent hier:

Gepost op

De FOS-weersvoorspelling: een zomer vol zon en plezier. Ideaal om te genieten van een kamp in de natuur. Maar die natuur heeft ook zo zijn vervelende kantjes. Teken, allergische reacties, hoge temperaturen ... 

Hooikoorts   

Tijdens droge en zonnige perioden kan er voldoende stuifmeel in de lucht aanwezig zijn om hooikoortssymptomen uit te lokken. Hooikoorts  is een allergische reactie die wordt veroorzaakt door het stuifmeel (pollen) van bomen, grassen en andere kruidachtige planten. 

Op een kamp is het moeilijk ... maar mensen met hooikoorts proberen best zo weinig mogelijk in contact te komen met stuifmeel. Toch zijn er streken waar contact met het stuifmeel beperkt is, zoals in de bergen (boven 1500 m) of aan zee. Meer realistisch is proberen om bij ongunstige weersomstandigheden (warm, droog en winderig weer) zoveel mogelijk binnen te blijven met ramen en deuren gesloten. Vermijd bos en wei, maai geen gras en blijf weg uit de vrije natuur.

Mensen met hooikoorts nemen best contact op met hun arts voor advies over allergiemedicatie. Hooikoortspatiënten met astma vertonen kortademigheid en kunnen voor advies ook bij hun arts terecht.

Veilig zwemmen

Zwemmen is leuk en gezond. Veilig zwemmen vereist in de eerste plaats schoon water. Vergunde zwem- en recreatiezones moeten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen die worden gecontroleerd. Daarnaast staan ze ook onder professioneel toezicht van gediplomeerde redders. De website kwaliteitzwemwater van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bevat informatie over zwemwaterkwaliteit, over mogelijke gezondheidsklachten (en de veroorzakers) en tips over veilig en gezond zwemmen.

Eikenprocessierupsen, alle contact vermijden!

Deze rupsen trekken voornamelijk 's avonds "in processie" vanuit spinsels of dikke takken naar de bladeren van de eikenboom. De rupsen bezitten kleine brandharen die kunnen loskomen en voor heel wat irritatie zorgen. Behalve jeuk kunnen de brandharen ook irritatie van de ogen en de luchtwegen veroorzaken. Gemeentebesturen deden de voorbije jaren inspanningen om de rupsen op openbaar terrein te bestrijden. Als u zelf rupsen in de tuin hebt, waarschuw dan ook het gemeentebestuur en begin ze niet zelf te bestrijden.

Vermijd in elk geval best alle contact met eikenprocessierupsen. Wie toch in contact komt, vermijdt best te krabben of te wrijven en wast of spoelt de huid en de ogen goed met water. Zoals altijd geldt ook hier dat bij ernstige problemen best de huisarts geraadpleegd wordt.

Teken, laat je niet beetnemen!

Teken zijn kleine, zwarte beestjes niet veel groter dan een speldenkop. Ze komen voor in parken, weilanden, tuinen en bosrijke gebieden. Tussen maart en oktober loopt u het grootste risico op een tekenbeet. Ongeveer tien procent van de teken is besmet met een bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als u er snel genoeg bij bent, is de ziekte goed te behandelen met een antibioticakuur.

Als de ziekte niet op tijd ontdekt wordt, bestaat de kans op meer ernstige verschijnselen waarbij spieren, gewrichten, het zenuwstelsel en het hart kunnen aangetast worden. De meeste symptomen zijn omkeerbaar, maar de gewrichtsklachten kunnen van blijvende aard zijn. De boodschap is dus: tekenbeten voorkomen en uitkijken voor ziekteverschijnselen. De website tekenbeten.be bevat tips om tekenbeten te voorkomen, maar geeft ook info over de symptomen en hoe teken na een beet veilig verwijderd kunnen worden.

Berenklauw, een gevaarlijke plant.

Ook planten kunnen een venijnig kantje hebben. Zo zijn er veel giftige planten in de natuur. De berenklauw is er eentje van. Die plant is niet alleen giftig. Het sap kan ook ernstige brandwonden veroorzaken. Afblijven is dus de boodschap!

Had je toch contact met de plant? Spoel dan onmiddellijk met koud water en vermijd de zon gedurende een week. Bij huidletsels contacteert u best zo snel mogelijk de huisarts.

Meer informatie

  • www.zorg-en-gezondheid.be: op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie en folders over hitte en ozon, veilig zwemmen, teken, eikenprocessierupsen, berenklauw, insecten, hantavirose en de vossenlintworm.
  • www.kwaliteitzwemwater.be: op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u de actuele waterkwaliteit van de openbare zwemwateren (ook van het kustwater).
  • www.airallergy.be: op deze website van het WIV kunt u de actuele pollenconcentratie in de lucht raadplegen.
  • www.irceline.be: op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu kunt u de waarnemingen en de voorspellingen van ozonconcentraties en de luchtkwaliteit opzoeken.