Je bent hier:

Voordat een vrijwilliger zich engageert ben je als organisatie verplicht om basisinformatie aan de vrijwilliger te geven. De vrijwilliger én de eenheid aanvaarden bij het starten van het vrijwilligerswerk een aantal rechten en plichten. 

Je kan een vrijwilligersovereenkomst gebruiken om enkele afspraken op papier te zetten. Deze overeenkomst kunnen beide partijen ondertekenen. Dit is geen verplichting. We raden dit ook niet aan. Maak de basisinformatie kenbaar op een plek waar alle vrijwilligers vaak komen.

 • op de website
 • in een ledenblad 
 • op een prikbord in het lokaal
 • ...  

Enkel mondeling afspraken meedelen is geen goed idee. Je moet als eenheid het bewijs leveren dat vrijwilligers op de hoogte waren van deze informatie. Wij hebben voor onze eenheden een bruikbaar formulier gemaakt waarbij je enkel een paar dingen moet aanvullen. Dit formulier kan je dan bijvoorbeeld op je website plaatsen.

Sjabloon organisatienota vrijwilligers (word) (pdf)

Verplicht te vermelden

Als eenheid ben je verplicht om enkele zaken te vermelden:

 • De sociale doelstelling van de eenheid. Dat haal je uit verslagen of een visietekst. 
 • Het juridisch statuut van jullie eenheid. In de meeste gevallen een feitelijke vereniging. 
 • Eenheden moeten ook de verantwoordelijken vermelden.
 • De bevestiging dat de eenheid een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de eenheid heeft gesloten via FOS Open Scouting vzw.
  • Indien de vrijwilliger niet verzekerd is of wil zijn via de eenheid moet je aan de vrijwilliger ook duidelijk laten weten wat de gevolgen hiervan zijn.
  • Naast de verplichte BA-verzekering moet de eenheid ook eventueel andere vrijwilligersverzekeringen vermelden. 
 • Worden er onkostenvergoedingen betaald, en zo ja, in welke gevallen. 
 • De eenheid moet vermelden dat de vrijwilliger discreet moet omgaan met de verkregen informatie