Je bent hier:

De kosten die je als vrijwilliger bij FOS Open Scouting maakt, krijg je terugbetaald.

Welke kosten? 

  • Verplaatsingskosten: Verplaatsingen met het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Voor verplaatsingen met de wagen krijg je een kilometervergoeding (€0,21/km). Als je carpoolt, ligt de vergoeding voor de chauffeur net iets hoger (€0,25/km). 
  • Overige kosten: Andere kosten die je maakt voor een activiteit of vergadering bv. verf, hapjes, een spel … worden volledig terugbetaald. Deze kosten worden terugbetaald indien de aankoop besproken werd binnen je vrijwilligersgroep en met je FOS4U-coach.
  • Een deel van de kosten voor maaltijden die je nuttigt tijdens een werkdag (max. 11 euro pp) of een bedankingsetentje (max. 28 euro pp) worden ook vergoed. Spreek onderling af wie het ticketje hiervoor zal indienen.
  • Ook kosten die niet onder 'jouw' thema/project vallen, mag je indienen. Denk bv. aan verplaatsingskosten voor nationale vrijwilligersactiviteiten zoals de BBB en nieuwjaarsreceptie. Ook als je als nationaal vrijwilliger aanwezig bent op de AV, worden je kosten terugbetaald. 

Hoe dien ik mijn onkosten in? 

Het indienen van je onkosten doe je via een formulier. Daarnaast is telkens een betaalbewijsje nodig (bv. trein- of busticket, kassaticket of rekeningetje).

Onkosten indienen - Excel       Onkosten indienen - pdf

De witte velden vul jij in. De grijze vlakken laat je leeg. Plaats onderaan je handtekening. Bij voorkeur vul je het excelformulier op de computer in voor je het uitprint. De kilometervergoeding wordt dan automatisch berekend, ook het totaal wordt al opgeteld. 

Eenmaal je het formulier invulde, bezorg je het samen met de bewijsjes aan je ploegcoach of iemand anders van het FOS4U-team. Dat kan door het af te geven op een volgende vergadering of evenement, het door te mailen of op te sturen. 

Wacht niet te lang met het indienen van je onkosten. Dien je onkosten binnen de 2 maanden in. 

De betaling volgt per overschrijving op de door jou opgegeven rekening.