Je bent hier:

Giften van minstens 40 euro kun je voor 45% in mindering brengen bij de belastingen. FOS Open Scouting vzw bezorgt je hiervoor in februari van het jaar volgend op je gift een fiscaal kwijtschrift.

  • Als je in jaar X 50 euro schenkt, zal je in het voorjaar van jaar X+1 hiervoor een een fiscaal attest (of kwijtschrift) krijgen. Je krijgt dan een belastingvermindering van ongeveer 22,50 euro (45% van 50 euro). Als je dus 100 euro schenkt kost je dit zelf maar 55 euro.

Ook vennootschappen mogen uiteraard giften doen die ze in mindering kunnen brengen op hun vennootschapsbelasting (20 - 25%). Toch is dit voor bedrijfsleiders vaak voordeliger dan privé een gift te doen (deze privémiddelen hebben immers hun oorsprong uit het door de vennootschap uitgekeerde loon die aan belastingen onderworpen is).

Schenkingen in natura zijn uitgesloten van belastingvermindering. Alleen giften in geld kunnen worden afgetrokken en moeten minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging. In de mededeling staat minstens het woord 'GIFT'.

Iemand mag dus bijvoorbeeld ook doorheen het jaar elke maand een kleinere som storten. Indien op het einde van het kalenderjaar de som hoger is dan 40 euro zal voor de totaliteit van al deze sommen een kwijtschrift worden uitgereikt.

  • Een voorbeeldje: via een weerkerende opdracht stort iemand elke maand 5 euro voor een bepaald project. Op het einde van het kalenderjaar is de totale gestorte som 60 euro (12 x €5). Dit bedrag is hoger dan 40 euro en dus zal de schenker voor 1 maart van het daaropvolgende jaar een attest opgestuurd krijgen voor de som van 60 euro.

De schenkingen moeten rechtstreeks aan FOS Open Scouting vzw gebeuren. Er mogen geen kwijtschriften worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker. De schenkers moeten steeds rechtstreeks op BE66 2900 5081 0843 (GEBABEBB) storten. Het is op basis van deze individuele geldtransactie dat FOS Open Scouting vzw de schenker een kwijtschrift bezorgt.

Het verlenen van een belastingvermindering is alleen geldig voor schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde. Er mag aan de schenker geen enkel voordeel worden gegeven (behalve zaken van zeer geringe waarde).

Zowel natuurlijke personen als vennootschappen (bedrijven) mogen giften storten.

  • Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen van een natuurlijke persoon.
  • Voor vennootschappen mag het totale aftrekbare bedrag aan giften mag niet hoger zijn dan 5% van de nettowinst met een absoluut maximum van 500.000 euro.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken