Open navigation menu

Vrije bijdrage oprichtingsfonds

Doe je de gift in naam van je onderneming? Vul dan hieronder de gegevens van je onderneming in, in plaats van je persoonlijke gegevens.
Wettelijk hebben we het recht en de plicht om deze gegevens op te vragen. We bezorgen deze informatie enkel en alleen aan de FOD Financiën.
Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80