Je bent hier:

Voor elke gift van minstens 40 euro (die werd afgestaan zonder tegenwaarde) wordt een attest uitgereikt. Deze kwijtschriften worden voor 1 maart volgend op het jaar van de schenking aan de schenkers toegezonden. Het is voldoende om over een volledig jaar minstens 40 euro te storten voor hetzelfde project.

  • Bijvoorbeeld: Als je voor een project twee maal 20 euro stort in hetzelfde kalenderjaar zal je een attest van 40 euro krijgen. Ook als je maandelijks 5 euro stort krijg je een attest, maar dan ter waarde van 60 euro (12 x 5 euro).

Wanneer een gift binnenkomt, worden de naam en het adres van het bankuittreksel gebruikt om een attest op te maken en niet deze die eventueel in de mededeling staan. In de mededeling moet enkel het woord 'GIFT' staan eventueel aangevuld met de naam van een eenheid. De begunstigde vermeldt op het kwijtschrift stemt overeen met de naam en het adres vermeldt op het rekeninguittreksel. Dit kan en mag niet gewijzigd worden.

Doe je je aangifte online dan zal het bedrag van de gift normaal gezien al vooraf ingevuld zijn op je belastingaangifte. FOS Open Scouting speelt deze info immers digitaal door aan de belastingdienst.

Giften steeds welkom!

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken