Je bent hier:

Neem actief deel aan het programma 

Heel wat vrijwilligers hebben een jaar gewerkt om een ongelofelijk programma in elkaar te steken. Honderden leiding staat te springen om deel te kunnen nemen aan Saamdagen. We vragen jullie om actief deel te nemen aan het aangeboden programma. 

Rook enkel in de rookzones 

Omwille van brandveiligheid zijn roken en vuur op Saamdagen enkel toegelaten op de daarvoor voorziene plaatsen. We vragen iedereen die rookt deze zones te respecteren.  

Heb respect voor de nachtrust van anderen 

Vanaf 22 uur zorgen we ervoor dat het stil is op het kampeerterrein. Zo kan iedereen die dat wenst uitgerust  deelnemen. In overleg met de gemeentelijke diensten, zorgen we voor een correcte toepassing van de geluidsnormen. Je kan steeds in een kalme sfeer nog even napraten aan het kampvuur. 

Gebruik, bezit of deal geen drugs. 

Als scout of gids ga je verstandig om met roken en drinken. Alle illegale drugs zijn verboden op Saamdagen. Als we bezit of gebruik van illegale drugs vaststellen, vragen we het gebruik stop te zetten en de drugs te vernietigen. Bij weigering, verwittigen we de politie. Bij het verhandelen van drugs wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Bij gevaar voor de gezondheid verwittigen we de hulpdiensten. 

Neem geen eigen drank mee en kom niet onder invloed aan 

De organisatie voorziet een  selectie non-alcoholische en alcoholische dranken. Ze worden aan democratische prijzen verkocht. De opbrengst hiervan hebben we nodig om Saamdagen ook volgend jaar te kunnen organiseren. Daarom zal er zowel aan de ingang als op het terrein worden gecontroleerd en word je gevraagd geen eigen drank mee te brengen.  

Ga verantwoordelijk om met het consumeren van alcohol 

Tijdens Saamdagen serveren we vanaf het avondeten alcoholische consumpties. Even voor het einde van het avondprogramma sluit de alcoholische bar. Frisdrank is steeds te verkijgen. Daarnaast voorziet de organisatie gratis water. Dorst hoef je dus zeker niet te lijden!