Je bent hier:

Je nationale koepel is er om je te ondersteunen. We verschaffen jullie de nodige informatie, brengen eenheidsleid(st)ers samen op netwerken, voorzien een ruim vormingsaanbod …

En ja, soms zorgen we ook voor een financieel duwtje in de rug.

  • Zo kan je individuele steun aanvragen om scouting voor sommige leden betaalbaarder te maken (SOM-steun),
  • kan je samenwerkingssteun aanvragen als je samen met enkele andere eenheden een volwaardige scoutsactiviteit organiseert,
  • en kan je investeringssteun krijgen voor grotere investeringen (vb. aankoop groot materiaal of renovatie lokaal).