Je bent hier:

Vitaal beslissingsorgaan

Elk jaar roepen we minstens tweemaal een Algemene Vergadering bijeen. De AV is een belangrijk inspraakorgaan. Het is hét hoogste beslissingsorgaan van FOS Open Scouting:

  • We verkiezen het Federaal Bestuur en de Federaal Verantwoordelijke.
  • Er worden belangrijke inhoudelijke keuzes genomen over de koers van onze organisatie. 
  • Begrotingen, beleidsplannen, financiële verslagen, worden voorgelegd. 

Eenheden krijgen hier een uitgelezen kans om inspraak te hebben in onze beweging. Heel wat beslissingen worden er gestemd, maar er is ook ruimte voor vragen & discussie. Zo blijft het beleid en de beweging op dezelfde golflengte.

Leden van de AV

We verwachten niet alle leiding van FOS Open Scouting.  Aan het begin van het scoutjaar stelt je als eenheid drie eenheidsafgevaardigden aan. Je geeft hen de functie 'eenheidsafgevaardigde AV' op keeo: ook te vinden onder de codes EAV1, EAV2 en EAV3.

De eenheidsafgevaardigden krijgen enkele weken vooraf een uitnodiging. Zo kunnen alle agendapunten op de eenheidsraad worden besproken.

Stemgewicht

Wie krijgt een stem?

  • Elke eenheid heeft AV drie stemmen.

  • Elke nationale ploeg of commissie heeft 2 stemmen.

  • Alle leden van het Federaal Bestuur hebben 1 stem. 

Om van deze stemmen optimaal gebruik te kunnen maken moet je als AV-afgevaardigde aanwezig zijn. Je kan ook een volmacht met dit volmachtformulier geven. Elk lid van de AV kan maximaal 2 volmachten dragen.

Plaats van verzamelen

De plaats waar de AV doorgaat is niet altijd dezelfde. De locatie geven we steeds door met de uitnodiging.

Kalender

(A)EL
FOS nationaal
bekijk meer