Open navigation menu

Mediawijsheid

Met mediawijsheid bedoelen we dat we bewust, actief, kritisch en creatief moeten omgaan met alle vormen van (nieuwe) media.

Met mediawijsheid bedoelen we dat we bewust, actief, kritisch en creatief moeten omgaan met alle vormen van (nieuwe) media. Het is deels onze rol om onze jonge leden daarin te sensibiliseren. We willen een beleid uitwerken rond mediawijsheid en kijken wat we concreet moeten uitwerken om mediawijsheid bij onze leden te vergroten. Heb je interesse in denk-werk en ken je wel iets van die media-wereld?

Het kantoor is gesloten op 3 & 4 juni