Je bent hier:

Voor één jaar scoutsplezier betaal je aan de lokale eenheid lidgeld. Hiermee is je zoon of dochter verzekerd, maar worden ook een aantal werkingskosten betaald (denk aan scharen, ballen, verwarming, sjortouw, …). Voor speciale activiteiten (bv. zwemmen, schaatsen,...), weekends en kampen moet er worden bijbetaald.

De scoutseenheid waarbij je bent aangesloten of zal aansluiten bepaalt zelf de hoogte van deze bijdragen. Dit kan dus van groep tot groep of van gemeente tot gemeente wat verschillen. Informeer je naar de hoogtes van deze bedragen. Gemiddeld dien je te rekenen op zo'n 45 à 50 euro lidgeld, 25 à 35 euro voor een weekend en 80 à 130 euro voor een kamp. Afhankelijk van de eenheid, en de leeftijd van je zoon/dochter, kost deelname aan scouting gemiddeld tussen de 150 en 200 euro per jaar.

De lokale eenheid bepaalt ook zelf welke uniformonderdelen voor een bepaalde leeftijdsgroep wenselijk zijn. Voor de jongsten volstaat vaak louter een das ter herkenning, oudere leden dragen normaal minstens ook nog een uniformhemd.

Vrees je dat je deze jaarlijkse kost niet kan dragen?

Vormen deze financiële bijdrages voor jou een drempel om aan scouting te doen. Bespreek dit dan eerst met de lokale leidingsploeg. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. Scouting is ook elkaar helpen, en er zijn voor elkaar. Ook als de andere dus (financieel) minder meekan.
Een vermindering van het lidgeld is zeker bespreekbaar. Je kan je bij hen ook informeren over terugbetalingen door derden. Een deel van deze kost terug vorderen kan bijvoorbeeld de gemeente of je mutualiteit.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken