Je bent hier:

Het is duidelijk dat FOS Open Scouting veel wil bereiken met haar leden. Gelukkig hebben we ook een duidelijke kijk op hoe we dat willen bereiken. Door te werken in leeftijdsgroepen, gebruik te maken van de scoutsmethode, een leuk en gevarieerd activiteitenaanbod aan te reiken en ontmoeting centraal te plaatsen, bieden we onze leden alle kansen om steeds weer te groeien.

Leuk en gevarieerd aanbod

Plezier maken is essentieel in de werking van FOS Open Scouting. Scouts en gidsen komen in de eerste plaats elke week samen om zich te amuseren met leeftijdsgenoten. Fun en amusement zijn daarbij de olie die onze werking doet draaien en onze beweging levendig houdt.

Om elke scouts en gids de kans te geven om de meest uiteenlopende kwaliteiten te ontwikkelen, is een gevarieerd activiteitenaanbod noodzakelijk: actieve bos- en pleinspelen, intensieve dagtochten, hersenbrekende quizen, creatieve kunstwerken maken, verkennende stadsuitwisselingen, ingewikkelde constructies bouwen, diepzinnige gesprekken voeren, … Door een heel gevarieerd aanbod uit te werken in samenspraak met de leden, krijgt iedereen de kans om te groeien.

Ontmoeting staat centraal

FOS Open Scouting bevindt zich in een erg diverse samenleving met kinderen en jongeren in alle maten en vormen, kleuren en gewichten: jongens en meisjes met verschillende interesses, afkomst, achtergrond en talenten. Als actief pluralistische organisatie streven we ernaar iedereen gelijkwaardig en respectvol te laten samenleven en willen we uit deze diversiteit zoveel mogelijk meerwaarde halen. Dat proberen we in de praktijk op verschillende manieren te bereiken.

Co-educatie

We kiezen bewust voor een gemengde werking in al onze eenheden en leeftijdsgroepen: jongens en meisjes groeien samen op in een groep. Maar ook op andere vlakken zijn er veel verschillen tussen mensen wat achtergrond of identiteit betreft. Liefst van al brengen we zoveel mogelijk verschillende scouts en gidsen bij elkaar in een groep.

We zoeken activiteiten op maat van al die verschillende interesses, mogelijkheden en groeikansen. Op die manier ontdekken scouts en gidsen dat er essentiële verschillen zijn, maar ook dat we gelijkwaardig zijn, elkaar kunnen aanvullen en versterken en van elkaar kunnen leren. Samenwerken, -leven en –spelen kan tot botsende meningen leiden, maar levert boven alles heel boeiende ervaringen op.

Ontmoeting buiten de groep

Daarnaast gaan we ook actief op zoek naar ontmoeting buiten de groep. We zoeken contact met andere verenigingen in de buurt, verkennen andere buurten, maken kennis met andere eenheden, werken mee aan een lokaal project van een welzijnsorganisatie, … kortom, we proberen via ontmoeting zoveel mogelijk nieuwe stimulansen aan onze leden te bezorgen.

Ontmoeting op internationaal niveau

Ook over de landsgrenzen heen kunnen we onze blik verruimen. Door te gluren bij de buren leren we hoe zij leven, scouting en guiding beleven, ... en nemen daaruit nieuwe ideeën mee voor onze eigen werking.

De scoutsmethode

Scouting wil jongeren uitdagen om nieuwe dingen te proberen en om hieruit te leren. Het hoeft niet volgens het boekje, maar mag met vallen en opstaan. Zo boetseren ze hun eigen toekomst. Om dat leerproces te stimuleren wordt wereldwijd door scouts- en gidsenbewegingen gebruik gemaakt van de scoutsmethode.

De scoutsmethode is een samenhangend geheel, bestaande uit verschillende elementen: wet & belofte, persoonlijke groei, leren door te doen, teamwork, symbolen/thema’s/ceremonies, natuur en begeleiding.

Elk element heeft een eigen functie en het is maar door alle elementen samen en in relatie met elkaar te gebruiken dat je een stimulerende omgeving creëert waarin kinderen en jongeren aan hun totale persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.

Takwerking

FOS Open Scouting is er voor alle kinderen en jongeren vanaf 5 jaar. We splitsen onze werking op in takken. Een tak focust zich op een bepaalde leeftijdsgroep waardoor het makkelijker is om de activiteiten af te stemmen op de leefwereld en de mogelijkheden van de scouts en gidsen. Elke tak heeft een eigen stijl, met specifieke afspraken, ideeën en activiteiten.

Op die manier kunnen we deze Fundamenten vertalen naar concrete activiteiten op maat van elke leeftijdsgroep. Zo dagen we onze leden uit om stap voor stap een groeipad te doorlopen.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken