Je bent hier:

De basispijlers van FOS Open Scouting vertellen je waar we als beweging voor staan. Dat ligt vast in onze missie en visie.

De missie van FOS Open Scouting 

FOS Open Scouting is een scoutsbeweging die open staat voor alle kinderen en jongeren. Wij bieden hen een veilige leeromgeving die ze zelf mee kunnen vormgeven, waar ze zich thuis voelen en kunnen experimenteren. Wij reiken hen een plezierige vrijetijdsbesteding aan waarin we via spel en avontuur de mogelijkheid creëren om te groeien en te leren uit eigen ervaringen. 

FOS Open Scouting stimuleert ontmoeting en laat kinderen en jongeren in dialoog treden met elkaar en hun omgeving. Zo ontwikkelen zij zich tot actieve burgers die zin geven aan hun eigen leven en elk op hun unieke manier bijdragen aan een betere wereld.

FOS Open Scouting kiest hierbij nadrukkelijk voor een duurzame werking om haar aanbod blijvend te garanderen in een steeds veranderende samenleving.

De visie van FOS Open Scouting

1. Scoutsbeweging

FOS Open Scouting is een scoutsbeweging. Al meer dan 100 jaar streven scouts- en gidsenbewegingen wereldwijd hetzelfde doel na: jongeren stimuleren en ondersteunen om zin te geven aan hun eigen leven, om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen en vanuit hun mogelijkheden actief mee te bouwen aan een betere wereld.

Scoutsmethode

De scoutsmethode is een samenhangend geheel, bestaande uit verschillende elementen - wet & belofte, persoonlijke groei, leren door te doen, teamwork, symbolen/thema’s/ceremonies, natuur en begeleiding - die samen zorgen voor een stimulerende leeromgeving.

Plezierige vrijetijdsbesteding

Kinderen en jongeren nemen deel aan scouting omdat ze willen spelen, zich willen amuseren en avonturen willen beleven met vrienden en vriendinnen. Plezier staat voorop. Groeien en leren gebeuren binnen FOS Open Scouting steeds in een speelse context.

Zinvol & zelfsturend

Activiteiten hebben pas een invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren als zij ze als zinvol ervaren. Scouts bepalen in de eerste plaats zelf wat ze willen kunnen en willen weten. Ze hebben de wil en de mogelijkheid om zelf richting te geven aan hun ontwikkeling en er actief aan te werken.

Stimulerende leeromgeving

Kinderen en jongeren krijgen de kans om hun eigen doelstellingen te formuleren en na te streven. Ze worden gestimuleerd om zelf, op eigen tempo, op verkenning te gaan en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Bouwen aan een betere wereld

Scouting wil kinderen en jongeren stimuleren om zich op alle gebieden te ontwikkelen en vanuit die unieke kwaliteiten mee te bouwen aan de groep en samenleving. Op die manier bouwen scouts mee aan een betere wereld.

Meer over de FOS Open Scouting-methode vind je hier.

2. De waarden van FOS Open Scouting

FOS Open Scouting gelooft in een pluralistische samenleving waarin iedereen gelijkwaardig en respectvol samen kan leven. Iedereen heeft er het recht om zich binnen de grenzen van gelijkwaardigheid en respect eigen waarden, waarheden en ideeën te vormen en uit te dragen.

De waarden van FOS Open Scouting zijn gelijkwaardigheid, respect voor jezelf, de ander en de omgeving en actief bijdragen aan de eigen ontwikkeling, de groep en aan de samenleving.

3. Actief pluralisme

 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken