Je bent hier:

Elke vier jaar is het tijd om onze organisatie te evalueren, vooruit te blikken en te plannen. Momenteel voeren we de beleidsnota (2018-2021) uit. In deze nota schuiven we zes strategische doelstellingen naar voor waar we in die periode aan willen werken.

 

 1. Persoonlijke groei

FOS Open Scouting stelt nationale vrijwilligers & stafmedewerkers in de persoonlijke groeigelegenheid tot het maximaal ontwikkelen van hun competenties en benut optimaal hun talenten, kennis en energie. 

We zetten mensen dus centraal in deze doelstelling. Zonder hen staan we immers nergens. Hieronder valt onder andere het hebben van een vrijwilligersbeleid, een flexibele en dynamische ploegstructuur en coaching. 

2. Efficiënt middelen inzetten

efficiënt middelen inzettenFOS Open Scouting zorgt dat haar middelen duurzaam zijn en wendt deze efficiënt en doeltreffend aan om haar kwaliteit blijvend te garanderen.

Hieronder valt onder andere onze infrastructuur, het beheren van onze financiën, het beschikken over computers, het ontwikkelen van een kwaliteitshandboek. 

3. Kwalitatieve eenheidsondersteuning

FOS Open Scouting werkt aan kwalitatieve eenheden door het voorzien van de juiste ondersteuningondersteuning en onderhoudt hiertoe de noodzakelijke verbinding tussen eenheden en nationale structuur. 

Dit is ons grootste doelstelling die zich toespitst op onze kerntaak: het ondersteunen van onze eenheden. Hieronder vallen heel veel acties zoals ondermeer onze communicatie naar eenheden, onze cursussen, het ontwikkelen van producten, het aanbieden van ledenwervingsmateriaal,...

4. Diversiteit omarmendiversiteit

FOS Open Scouting omarmt de diverse samenleving en diversiteitsbeleid is als een vanzelfsprekend onderdeel verankerd in haar procedures, aanbod en organisatiestructuur. 

5. Maatschappelijk profilerenprofileren

FOS Open Scouting profileert zich als een gekende kwaliteitsvolle jeugdbeweging en gebruikt haar kernwaarden om het belang van kinderen en jongeren in het maatschappelijk debat kracht bij te zetten.

6. Netwerken en samenwerkennetwerk

FOS Open Scouting heeft en onderhoudt een netwerk en (onder)zoekt samenwerkingsvormen met interessante partners binnen en buiten de jeugdsector.