Je bent hier:

Verzekeringen, da's ingewikkelde materie. Hier bieden we op een aantal courante vragen een antwoord. Vind je niet wat je nodig hebt? Mail dan naar [email protected] of bel 09/245.45.86.

Wat is het verschil tussen verzekeringen en het lidgeld?

Het lidgeld bestaat uit verschillende delen. Dus bij het betalen van je lidgeld zorg je er niet enkel voor dat je verzekerd bent, je krijgt als leid(st)er ook onder meer de kans om deel te nemen aan vormingen, nationale activiteiten,...

Zijn kinderen die voor het eerst naar de scouts kunnen komen op dat moment verzekerd?

De proefverzekering voor nieuwe leden begint pas te lopen van zodra FOS Open Scouting (via Keeo) over de contactgegevens beschikt van de nieuwe leden. Wanneer de contactgegevens vóór het aanvangen van de activiteit worden doorgegeven via Keeo, dan is er geen enkel probleem.

Vul je de gegevens pas na de activiteit in, dan begint de proefverzekering vanaf de volgende activiteit te lopen (en waren ze dus niet verzekerd die eerste activiteit). Dit is geen gezonde situatie. Als leid(st)er ben je steeds verantwoordelijk voor de kinderen onder jouw toezicht. Ook al heb je de ouders goed geïnformeerd over het feit dat hun zoon of dochter de eerstkomende uren niet verzekerd is, dan nog kan de aansprakelijkheid bij jou komen te liggen. Het is dan ook af te raden om het kind te laten blijven en te weigeren toezicht op te nemen voor onverzekerde kinderen.

 • Weet je vóór aanvang van de activiteit al wie er komt meespelen, dan kan je meteen (de voormiddag voor de activiteit of net voor de start) zo’n aanvraag voor een proefverzekering versturen. In dat geval is het nieuwe lid al van bij de eerste activiteit correct verzekerd. De proefverzekering begint immers te lopen zodra FOS Open Scouting nationaal (via Keeo) over de contactgegevens beschikt van de nieuwe leden én voor deze leden (via Keeo) een proefverzekering werd aangevraagd (versturen van gratis betalingsenveloppe). De proefverzekering begint dan meteen te lopen, dus ongeacht de bevestiging hiervan door het Landelijke Secretariaat. Dit gebeurt immers handmatig, en kan dus even duren.
 • Lukt dat niet, vraag ze dan beter om volgende week terug te komen. De komende week kan je dan gebruiken om een proefverzekering aan te vragen. Hiervoor noteer je minstens volgende gegevens: naam & voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer (van de ouders), en daarbij ook de tak. Deze gegevens voer je in via Keeo. Je vraagt dan ook meteen een proefverzekering aan. Vanaf het moment van het versturen van die aanvraag in Keeo is het proeflid voor de (wellicht 4) activiteiten van de komende 4 weken (overnachtingen uitgezonderd) verzekerd.

Wat dien je nog te weten over de proefverzekering?

 •  Zo’n proefverzekering kan op elk moment in het jaar worden aangevraagd. Het is dus niet zo dat dit enkel de eerste 4 weken van september is.
 • De proefverzekering is enkel geldig voor gewone dagactiviteiten in de eerste 4 weken na het versturen van de aanvraag! Dus ook al zijn er in die periode bijvoorbeeld maar twee activiteiten, na 4 weken stopt de proefverzekering.
 • Een nieuw lid kan in principe maar éénmaal een proefverzekering aanvragen.
  • Echter als een potentieel lid enkele keren komt proberen en daarna wegblijft (vindt het niet leuk, ouders vinden hun kind te jong,…) en dus niet inschrijft (is dus geen lid dat scoutsjaar) dan kan hij/zij het jaar nadien nogmaals proeflid worden.
  • Ook als het potentieel lid al eens proeflid was bij een andere eenheid (maar geen lid) kan hij/zij bij jouw eenheid nogmaals een proefverzekering krijgen.
 • Vindt het potentieel lid het na die 4 ‘proef-activiteiten’ (of eerder) super leuk bij jullie in de eenheid en beslist hij/zij om te blijven komen (en dus lid te worden) moet er meteen (minstens voor de volgende activiteit) lidgeld worden betaald. Vraag hiervoor een gewone verzekering aan in Keeo en stort voor het einde van de vijfde week het lidgeld op rekeningnummer BE35 0011 5752 4137 - GEBABEBB met in de mededeling het nummer van de betalingsenveloppe. ('Oude' leden, dus leden van het vorige scoutsjaar, blijven nog even verzekerd. Hun lidmaatschapshernieuwing breng je in orde tegen 15 november van het scoutsjaar.)

Kan ik aansprakelijk worden gesteld als een van de kinderen op vriendjesdag een ongeluk krijgt?

Als leid(st)er ben je steeds verantwoordelijk voor de kinderen onder jouw toezicht. Daarom dat je dus best de contactgegevens vóór de activiteit doorgaat doorgeeft aan FOS Open Scouting.

Neem nu dat er zich een ongeluk voordoet met een van de onverzekerde kinderen, en je hebt je vooraf niet ingedekt, dan ben je wel degelijk aansprakelijk. In dat geval zal je eerst zelf je BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) of die van je ouders moeten aanspreken.

Waarom moet iedereen die op kamp meegaat verzekerd worden?

De federatie raadt haar eenheden ten sterkste aan om alleen met verzekerde leden en leid(st)er op kamp te vertrekken. Niet iedereen heeft een eigen verzekering waardoor de FOS-verzekering zowel nuttig kan zijn voor een 'eerste' als een 'tweede' verzekering:

 • een eerste verzekering voor FOS-leden die nog geen verzekering bezitten;
 • een tweede verzekering om de franchise van de eerste verzekering te dekken. Met de FOS-verzekering als aanvullende verzekering zijn er minder kosten dan wanneer je enkel rekent op jouw eigen verzekering.

Neem je iemand mee die geen van beide verzekeringen heeft en hij/zij heeft op kamp een ongeluk, dan haal je je als eenheid een hoop miserie op de hals.

Ouders of oud-leid(st)ers die mee gaan koken kunnen gratis verzekerd worden als 'occasionele vrijwilliger' (zie volgende FAQ). Voor leden en leid(st)ers dient het volwaardige lidgeld betaald te worden.

Moeten we voor kampkoks een aparte verzekering afsluiten?

Alle occasionele vrijwilligers bij FOS Open Scouting zijn gratis en automatisch verzekerd. Kampkoks vallen daar mee onder. Zij genieten dus dezelfde dekking als aangesloten leden en leiding. Je hoeft de namen van de kampkoks niet door te geven aan het Landelijk Secretariaat, noch aan de verzekeringsmakelaar. Wel raden we aan om per weekend of kamp een lijst bij te houden van de kampkoks. Dat kan - in het geval van een ongeval - dienen als bewijsstuk voor de verzekeringsmaatschappij om aan te tonen dat die persoon als vrijwilliger voor je eenheid aan het werken was op ogenblik van het ongeval. Een voorbeeld van zo'n lijst vind je op de site onder de rubriek 'verzekeringen'.

Zijn ouders of andere sympathisanten die een handje komen toesteken altijd verzekerd?"

Indien de (A)EL met hun het engagement en de periode besproken heeft is dat inderdaad zo. Net zoals kampkoks zijn ook mensen die komen klussen in jullie lokalen, ouders die de opening van het nieuwe scoutsjaar komen voorbereiden etc. automatisch mee verzekerd. Een duwtje in de rug voor al onze eenheden en vooral voor alle vrijwilligers die onze eenheden mee ondersteunen! De namen van jullie occasionele vrijwilligers moeten niet aan het landelijk secretariaat doorgegeven worden, maar we raden wel aan om lijsten van de vrijwilligers bij te houden per activiteit. Handig voor jullie zelf, maar ook om bij een ongeval te kunnen voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij. Een voorbeeld van zo'n lijst vind je op de site onder de rubriek 'verzekeringen'.

Wie moet dan het volledige lidgeld betalen om verzekerd te zijn?

Vaste deelnemers aan activiteiten (scoutsleden), leiding en stam zijn verplicht om het volledige lidgeld te betalen. Komen zij iets tegen zonder dat hun lidgeld betaald is, dan kan je als eenheid zwaar in de problemen komen. Zij vallen immers niet onder de vrijwilligersregeling want genieten ofwel van het activiteitenaanbod of hebben een vast engagement in de eenheid!

Vanaf welke leeftijd mogen we kinderen laten verzekeren door FOS Open Scouting?

De minimumleeftijdsgrens om als lid aan te kunnen sluiten is 5 jaar of 5 jaar worden in september-december van hun eerste scoutsjaar. Het is zo dat FOS Open Scouting een officiële takindeling hanteert. Die begint bij Bevers en Zeehonden voor leden die in de derde kleuterklas zitten. Eenheden kunnen zelf kiezen om hun werking pas te starten met leden die in het 1° leerjaar zitten (6 jaar of 6 jaar worden in september-december van dat scoutsjaar).

Dit is een bewuste keuze. We raden dan ook sterk aan om je aan deze leeftijden te houden (start 3° kleuter of start 1° leerjaar). De uitzonderingen hierop zijn zeer beperkt. Het is niet de bedoeling dat 4-jarigen reeds deelnemen aan scoutsactiviteiten. Dit kan enkel voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december (en die dus snel na de start van het scoutsjaar 5 jaar worden), of voor kinderen die een jaartje voor zijn op hun leeftijd (en mee willen aansluiten met de klasgenootjes van de 3° kleuterklas).

Een heel specifieke uitzondering hierop vormen ook de zogenaamde 'kookploegkindjes'. Die zijn automatisch en gratis mee verzekerd met hun ouder(s) die op kamp mee zijn om te koken voor die kampperiode. De kampverantwoordelijke noteert hen gewoon bij op de lijst met occasionele vrijwilligers. Ze genieten dezelfde dekking als aangesloten leden gedurende de periode van het kamp. Het is echter niet de bedoeling dat deze kinderen deelnemen aan de activiteiten gedurende het kamp.