Je bent hier:

Aangesloten leden zijn ook verzekerd voor het onopzettelijk aanbrengen van schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen. Met tijdelijke gehuurde gebouwen bedoelen we locaties voor kampen, weekends, fuiven e.d. In die gevallen is het dus niet nodig om een aparte verzekering aan te gaan en extra te betalen op de huurprijs van een locatie.
De eigenaar kan een bewijs van verzekering vragen. Je kan dit hier downloaden.

De maximumwaarborg is hierbij 1.250.000 euro: er geldt een vrijstelling van 125 euro per schadegeval.
De polis is automatisch van toepassing op alle tijdelijk gehuurde lokalen. Je hoeft dus noch aan FOS Open Scouting, noch aan de makelaar te laten weten wanneer je iets huurt. Tenzij voor een verblijf van meer dan 2 nachten, dan is een kampregistratie via onze site foskampen.be verplicht.

De polis geldt NIET voor de eigen lokalen van de eenheden, ook al zouden die gehuurd zijn. Het gaat om TIJDELIJK (enkele dagen of weken) gehuurde locaties.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken