Je bent hier:

Een aantal zaken zijn niet inbegrepen in de basisverzekering.

 • Ziekte.
 • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies).
 • Repatriëring bij ziekte of ongeval in het buitenland, Hiervoor neem je een tijdelijke verzekering reisbijstand.
 • Zelfmoord(poging).
 • Luchtsporten (parachutisme, parasailing, deltaplaning, zweefvliegen, benjijumping etc.).
 • De schade aan eigen materieel, kleding, persoonlijke voorwerpen. Hiervoor neem je een tijdelijke verzekering materiaal
 • De schade aan toevertrouwde, geleende en gehuurde roerende en onroerende goederen. Met uitzondering van schade aan tijdelijk gehuurde/gebruikte lokalen zoals een kampgebouw.
 • De schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water aan eigen of permanent gehuurde of gebruikte gebouwen. Hiervoor nemen jullie een brandverzekering.
 • De schade gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheid van een wettelijk verplichte verzekering (cf. motorvoertuigenverzekering).
 • Opzettelijke schade, schade als gevolg van dronkenschap of middelengebruik.
 • De louter contractuele aansprakelijkheid, gevolg van een overeenkomst, belofte of persoonlijke verbintenis.
 • De schade voortvloeiend uit de organisatie van grote rock- en popconcerten.
 • De schade voortspruitend uit diefstal, financiële verrichtingen, inbreuken op de wetgeving.
 • De schade te wijten aan de oprichting van gebouwen, burenhinder, vervuiling van grond, water en atmosfeer.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor vaartuigen op zee met een lengte van meer dan 20 meter.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken