Je bent hier:

Bij een lichamelijk ongeval tijdens of op de weg naar en van een scoutsactiviteit, voorziet de basispolis een terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds. Uitsluitend medische verstrekkingen die erkend worden door het ziekenfonds komen in aanmerking voor terugbetaling.

Hoogte tussenkomst

Deze tussenkomst is beperkt tot €7.500 met toepassing van een vrijstelling van €25. Indien er tussenkomst is van de mutualiteit is er een terugbetaling tot 150% van het RIZIV barema mogelijk (i.p.v. 100%) met een maximum van 500 euro per ongeval. Je dient dus bij je verzekeringsdossier best alle kosten in, ook die waar de mutualiteit niet in tussenkomt.

Extra terugbetalingen

Worden ook terugbetaald: vervoerkosten van het slachtoffer, opzoekings- en reddingskosten (tot max. 10.000 euro per ongeval), apothekerskosten (tot 250 euro bijkomend voorzien), kosten voor tandprothesen (tot max. 250 euro per tand), schade aan brillen en contactlenzen (tot max. 250 euro per ongeval en enkel wanneer zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval én indien het slachtoffer een lichamelijk letsel heeft opgelopen).

In geval van overlijden of blijvende invaliditeit is er een vaste vergoeding voorzien.

Te downloaden

Aangifteformulieren opsturen naar

De aangifteformulieren LO worden opgestuurd naar onze verzekeraar Arena (NV Arena, Nervierslaan 85 bus 2, 1040 Brussel).

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken