Je bent hier:

Lokale jeugdwerkinitiatieven kunnen steeds lid worden van onze koepel als aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • De Fundamenten van FOS Open Scouting onderschrijven en mee uitdragen door deze te implementeren in de werking;
  • Lidgeld betalen aan de federatie per aangesloten lid; 

Hoe sluit je aan bij onze organisatie?

Leg een aanvraagdossier voor aan het Federaal Bestuur. Heb je beslist om een formele aanvraag in te dienen? De schriftelijke aanvraag wordt gericht aan het Federaal Bestuur, of per gewone post via het adres FOS Open Scouting (t.a.v. Raad van Bestuur), Zwijnaardsesteenweg 93 – B-9000 Gent of per elektronische post via het adres [email protected].

De aanvraag moet onderschreven zijn door minstens 4 personen die gedurende het eerste aansluitingsjaar in leiding zullen staan. Het aanvraagdossier omvat:

  • Een duidelijk project en planning.
  • Een onderbouwde visie op de haalbaarheid van de opstart en op de toekomst van de nieuwe eenheid.
  • Manier waarop jullie de Fundamenten toepassen in de werking.

FOS Open Scouting verwacht tot slot van al haar aangesloten groepen:

  • Participatie door aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen en eventuele andere inspraakorganen
  • Zoveel mogelijk gevormde leiding om een goede werking met een kwalitatief aanbod te kunnen bieden aan de leden. Lees meer over vorming bij FOS Open Scouting.

Heb je interesse om een nieuwe eenheid op te richten? Stuur dan een mailtje naar [email protected].